Kunnen medewerkers met een algoritme hun eigen geluk regisseren?

jeanne-de-feber.jpg

Wanneer ben je gelukkig? En als je ongelukkig bent, kan een app je dan helpen om gelukkiger te worden? Vervangt een slim algoritme straks de psycholoog? Jeanne de Feber legt uit wat de formule voor geluk is. En laat zien hoe technologie op diverse manieren ingezet wordt om ‘ongezond’ gedrag te veranderen.

Over Jeanne de Feber

Jeanne de Feber ontwikkelde met een team van gerenommeerde wetenschappers een app genaamd Tsuru. Deze app helpt medewerkers gezonder en bovenal gelukkiger te worden. De beweegredenen hierachter? Niet alleen medewerkers zitten beter in hun vel, maar ook het bedrijf zelf profiteert hier van. Gemotiveerde medewerkers leveren beter werk, zijn waardevolle ambassadeurs voor het bedrijf en zorgen voor minder kosten als gevolg van ziekteverzuim.