Skip to content
Gepubliceerd op: 29 maart 2022
Type publicatie Blog
Gerelateerde onderwerpen
Als de euforie van de collegevorming voorbij is, staat direct de begroting 2023-2026 voor de deur. Daar moet het collegeprogramma in gaan landen, het liefst zo snel en concreet mogelijk. Het is tenslotte het eerste jaar van het nieuwe college en dan moet uw inbreng wel duidelijk zijn. Nog voor de zomer valt de meicirculaire van het gemeentefonds binnen, waarin ook de eerste effecten van het nieuwe kabinet zichtbaar gaan worden. De combinatie van veel ambitie, nieuw (financieel) rijksbeleid en de doorgaans schaarse gemeentefinanciën is direct een grote uitdaging.

Een nieuw college heeft natuurlijk grote ambities. U wilt als wethouder laten zien wie u bent en wat u in huis heeft. De echte credits krijgt u door bijzondere dingen te doen. Een theater te bouwen, een nieuw zorgconcept te introduceren en de schoolgebouwen te vernieuwen en verduurzamen. Stuk voor stuk ontwikkelingen die behoren tot de autonome taken van de gemeente. Resultaten waar u zich als bestuurder mee kunt profileren, maar die ook veel geld kosten. En geld is, net als goed personeel, een bijzonder schaars middel.

Inzicht biedt ruimte voor autonome keuzes

Het is daarom van belang om inzicht te hebben in de kosten van wettelijke taken en de ruimte die overblijft om autonome keuzes te maken die passen bij de financiële positie van de gemeente. Maar meer dan voorheen zijn we ons ook bewust van de financiële risico’s die verbonden zijn aan externe ontwikkelingen, zoals de coronacrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Een goede financiële risicoanalyse mag dus niet ontbreken in de aanstaande begroting, denk daarbij ook aan de stijgende energiekosten, kosten van materialen en loonontwikkeling.

Gemeentefinanciën beheersen

Scenario-analyses kunnen enorm behulpzaam zijn om het inzicht te versterken. Aangevuld met een transparant overzicht van kosten en opbrengsten van voorliggende keuzes wordt het voor bestuurders makkelijker om keuzes te maken en de gemeentefinanciën beheersbaar te houden.

Wij adviseren dan ook voor de begroting van 2023 (meer dan voorheen) aandacht te besteden aan:

  • Scenario-analyses

  • Risicomanagement

  • Inzicht in wettelijke en autonome taken

  • Kostentransparantie

Een robuuste begroting 2023 is een sterk fundament voor de komende jaren. Wij helpen u daar graag bij!

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief