Skip to content
Gepubliceerd op: 29 maart 2022
Type publicatie Blog
Gerelateerde onderwerpen
Zoals in het coalitieakkoord omschreven, wordt de woningbouw versneld van 75.000 naar ruim 100.000 woningen per jaar. Dit zorgt bij gemeentes voor de nodige uitdagingen. Hoe kunt u adequaat omgaan met deze uitdagingen? Wij geven u drie tips.

Tip 1. Creëer een woningbouwmonitor om het totaal, de realisatie en de prognose in te schatten

Het credo ‘bouwen, bouwen, bouwen’ is momenteel een veel gehoord geluid in de landelijke en regionale media. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Het is onder andere van groot belang om te inventariseren wat de daadwerkelijke woonvraag is binnen uw gemeente. Het is vaak noodzakelijk om een analyse uit te voeren om de juiste mix van typologie woningen te bepalen, in aansluiting op de vraag en wens van de markt. Dit kan vervolgens als uitgangspunt dienen voor het daadwerkelijke woningbouwprogramma. Het opzetten van een woningbouwmonitor is een geschikte tool om de voortgang binnen de huidige bouwontwikkelingen inzichtelijk te maken. Ook geeft deze tool continu inzicht naar de nog te ontwikkelen woningbouwopgave. Door nu een sterke en realistische inventarisatie uit te voeren en actief toe te zien op de vraag van vandaag krijgt u een genuanceerd woningaanbod.

Tip 2. Beleg verantwoordelijkheden bij de juiste personen

Een goed plan wordt een sterk plan wanneer deze wordt bekeken door de juiste personen vanuit verschillende vastgoedkundige perspectieven. Het komt tegenwoordig ook vaak voor dat binnen de (stedelijke-) ontwikkeling toekomstige bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden meegenomen worden in de planvormingsfase. Dit vergt van de gemeente overtuigings- en daadkracht om deze (woon-) wensen om te vormen naar concrete en realiseerbare ontwikkelingen. Om deze woningbouwopgave te versnellen, is het van belang dat de juiste personen betrokken worden in de besluitvorming. Door pragmatisch samen te werken met de eindgebruiker wordt de doorlooptijd van de ontwikkeling aanzienlijk korter.

Tip 3. Maak gebruik van externe professionals

Het is niet nodig om alles te weten zolang het inzichtelijk is waar u externe kennis, kunde en expertise kunt verkrijgen. Een woningbouwvraagstuk betreft een vraagstuk waarin tal van facetten, onderwerpen en thema’s samenkomen. Veel gemeenten en ontwikkelaars hebben niet alle expertise zelf in huis. Door het slim en efficiënt inzetten van externe adviseurs kunnen bepaalde onderdelen van het vraagstuk doeltreffend worden uitbesteed.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan doelgroep analyses, het opzetten en/of analyseren van de grondexploitatie en/of kostenramingen, maar ook het ondersteunen bij strategische en operationele kwesties. Op deze manier blijft de kwaliteit gewaarborgd en kan de gemeente zich focussen op andere vraagstukken.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief