Skip to content
Gepubliceerd op: 17 juni 2021
Type publicatie Blog
Iedere dag verzamelen organisaties grote hoeveelheden data: van productiesystemen tot aan mobiele telefoons. Data die tot waardevolle inzichten leidt in wat er ‘realtime’ gebeurt in een organisatie en zelfs voorspellende waarde kan hebben. Er is wel één voorbehoud: hoe weet u zeker dat u volledig kunt vertrouwen op de data die ten grondslag ligt aan deze inzichten en voorspellingen?

De data die u verzamelt in systemen (intern) of met hulp van analysetools (extern) kent verschillende bronnen. Iedere databron heeft zijn eigen vorm, structuur en definities. Medewerkers van verschillende afdelingen gebruiken de data voor diverse doeleinden én interpretatie van de data vindt op verschillende manieren plaats. Vertrouwen op de data en de objectiviteit van deze data om uw ondernemingsdoelstellingen te behalen is dé grote uitdaging. Hieronder vindt u vier tips om die uitdaging aan te gaan.

Tip 1. Maak afspraken over de definities van informatie

De eerste stap in het creëren van betrouwbare data is het maken van afspraken over de definities van informatie. Zorg ervoor dat er eenduidigheid is in de interpretatie van data binnen uw organisatie. Want, wanneer spreken we over een Marketing Qualified Lead? Of wanneer definiëren wij een product als hoog potentieel in de markt? Het is aan de mensen die met deze data moeten werken, om aan deze data betekenis te geven. Maar zonder een duidelijke definitie zou het zomaar tot verkeerde inzichten of voorspellingen kunnen leiden. Bijvoorbeeld omdat er verkeerde vergelijkingen worden gemaakt of verkeerd wordt ingeschat wat de impact is van deze data op uw organisatie.

Tip 2. Schoon data op

Zorg ervoor dat u alleen die data verzamelt die aansluit bij uw bedrijfsdoelstellingen. Schoon data daarom op. Juist dan transformeert u de data naar bruikbare informatie die een waardevolle bijdrage kan leveren aan uw organisatie.

Tip 3. Garbage in is garbage out

De systemen en hun output zijn alleen zinnig als de juiste data in het systeem worden gezet. Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot het verkeerd presenteren van data of het verkeerd opnemen van data. Wat helpt is een goede data-architectuur, die u helpt principes te beschrijven en kaders te stellen. Het zorgt ervoor dat alle databronnen juist op elkaar aansluiten en elkaar verrijken. En dat na de connectie de betrouwbaarheid nog gewaarborgd blijft.

Tip 4. Geef data een eigenaar!

Wie is er in uw organisatie verantwoordelijk voor de data? Het toekennen van een eigenaar van de data helpt door de gehele organisatie heen de kwaliteit van de data te waarborgen en te verbeteren. Vergeet hierbij niet vast te stellen wie de data mag inzien en wie deze data kan muteren. Dit voorkomt dat data verloren gaat of onherstelbaar wordt beschadigd.

Hulp nodig?

Wilt u de data in uw bedrijf ook omzetten in betrouwbare informatie dat u ondersteunt in het maken van strategische keuzes? Op basis van onderbuik, onderbouwt met onderzoek? Of juist andersom? Mijn collega’s en ik helpen u graag op weg, ook als u meer wilt weten over hoe u een (meer) datagedreven organisatie wordt.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief