Skip to content
Gepubliceerd op: 11 oktober 2023
Type publicatie Kennisartikel

In 2023 mag u als werkgever 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom – de zogenaamde vrije ruimte – van uw werknemers belastingvrij besteden aan vergoedingen en verstrekkingen. De vrije ruimte over het restant van de loonsom is 1,18%. De vrije ruimte is de ‘spaarpot’ die een werkgever kan gebruiken voor het onbelast vergoeden van verstrekkingen (‘extraatjes’) aan werknemers.

Deze regeling geeft de werkgever de mogelijkheid zelf te bepalen hoe het budget in de vrije ruimte wordt ingezet. Voorbeelden die werkgevers kunnen financieren vanuit de vrije ruimte zijn personeelsuitjes, kerstpakketten, een fietsregeling of vitaliteitsregeling waarbij werknemers met een belastingvoordeel kunnen sporten of fietsen.

In 2023 is de vrije ruimte verruimd. Welke mogelijkheden biedt dat voor u als werkgever om uw werknemers extra’s te geven? Waar kunt u allemaal aan denken? Wij hebben het voorwerk gedaan en geven u graag vijf WKR-tips voor 2023.

Tip 1: Inventariseer en optimaliseer de vrije ruimte

Een groot deel van de vrije ruimte gaat vaak op aan teamuitjes en borrels. Kijk of zo’n borrel ook op de werkplek zelf kan worden gegeven. Dit scheelt behoorlijk in de vrije ruimte tegenover feestjes buiten de deur!

Tip 2: Optimaliseer uw kostenvergoedingen

Biedt u al belastingvrije vergoedingen voor reiskosten, thuiswerken en thuisinternet? En geeft u een algemene kostenvergoeding die ten koste gaat van de vrije ruimte? Deze vergoedingen kunnen onder bepaalde voorwaarden belastingvrij aan werknemers worden verstrekt, zonder dat dit de werkgever extra geld kost.

Tip 3: Uitruil van loonbestanddelen

Overweeg uw werknemers te vragen een deel van hun belastbare loon in te ruilen voor een netto vergoeding of verstrekking, zoals een fiets of laptop. Dit levert een belastingvoordeel op, terwijl uw bruto loonkosten dalen. U kunt hier zelfs vakantie-uren voor inzetten.

Tip 4: Gebruik de vakantie-uren

We noemden het hierboven al: de uitruilregeling kan nog verder uitgebouwd worden door hiervoor het overschot aan vakantie-uren in te zetten. Door de vakantie-uren extra te verlonen ter waarde van bijvoorbeeld een fiets of laptop, voorkomt u een duur stuwmeer aan vakantie-uren. Tegelijkertijd is uw werknemer blij met de fiets of laptop en heeft deze niet het gevoel dat hij of zij iets moet inleveren.

Normaliter is het uitbetalen van vakantie-uren een dure optie voor de werknemer. Bij voldoende vrije ruimte, kunt u de uitbetaling van die vakantie-uren in de vrije ruimte onderbrengen, zodat u dit jaar de uitbetaling daarvan netto kunt doen. Zo vermindert u de reserve voor vakantie-uren, terwijl uw werknemer er meer aan overhoudt.

Tip 5: Think outside the box!

Nadat u de vrije ruimte heeft geoptimaliseerd, kunt u overwegen om buiten de gebruikelijke kaders te denken. Welke voordelen kunt u aanbieden zonder dat ze ten koste gaan van de vrije ruimte? Misschien een bedrijfsfiets of een platform voor personeelskortingen. De mogelijkheden zijn divers.

In een competitieve arbeidsmarkt is het behouden van gemotiveerd personeel belangrijk. Door slim gebruik te maken van de WKR kunt u dit op een kostenefficiënte manier bereiken. Wilt u meer informatie? Neem contact op met onze specialisten of kijk ons gratis WKR-webinar terug en ontdek alle mogelijkheden voor 2023. Wilt u dieper in het onderwerp duiken, dan raden wij u aan u in te schrijven voor onze uitgebreide training. Perfect voor onder andere HR-werknemers, financiële en salarisadministratiewerknemers en controllers.

Samen creëren we een aantrekkelijke werkomgeving voor u en uw team.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief