Skip to content
Foto van man op kantoor

Aangifte Vpb 2020: voldoet u aan de ATAD2-documentatieverplichting?

Gepubliceerd op: 09 november 2021
Type publicatie Kennisartikel
Met de invoering van ATAD2 zijn maatregelen geïntroduceerd om de ongewenste fiscale gevolgen van hybride mismatches aan te pakken. Een van die maatregelen is een omvangrijke documentatieverplichting per 1 januari 2020 voor iedere Nederlandse vennootschap die deel uit maakt van een internationale structuur. Belastingplichtigen moeten gegevens in de administratie opnemen waaruit blijkt of de hybridemismatchmaatregel al dan niet van toepassing is.

Documentatieverplichting: aan welke gegevens moet u denken?

Wie een correcte aangifte vennootschapsbelasting wil doen, moet met ingang van de aangifte 2020 beoordelen of de hybridemismatchmaatregelen al dan niet van toepassing zijn. Daarvoor moet u beschikken over gegevens met betrekking tot de fiscale behandeling van grensoverschrijdende transacties. U bent ook verplicht deze gegevens te bewaren in uw dossier. Denk bij gegevens waaruit de toepassing van de hybridemismatchmaatregelen kan blijken aan:

  • een (wereldwijd) concernschema;

  • een beoordeling van de gebruikte financiële instrumenten, hybride lichamen of vaste inrichtingen in de context van de relevante buitenlandse en Nederlandse wet- en regelgeving;

  • buitenlandse aangiften en/of aanslagen voor zover daaruit de fiscale behandeling van de gebruikte financiële instrumenten, hybride lichamen of vaste inrichtingen blijkt;

  • opiniestukken van deskundigen op het gebied van het buitenlandse belastingrecht.

Als de hybridemismatchmaatregel van toepassing is, kan in aanvulling hierop worden gedacht aan een onderbouwde berekening van de omvang van de toegepaste correctie als gevolg van de hybridemismatchmaatregel.

ATAD2 kent verschillende maatregelen in de strijd tegen hybride mismatches bij lichamen, vaste inrichtingen, financiële instrumenten en in het geval van omgekeerde hybride lichamen.

Termijn voor overleggen gegevens

Als de Belastingdienst de gegevens opvraagt krijgt u een redelijke termijn om de documenten aan te leveren. Uitgangspunt is dat u minimaal zes weken krijgt om de gegevens te overleggen, maar deze termijn is afhankelijk van de complexiteit van de betreffende transactie(s). Bij complexere transacties kan, in overleg met de Belastingdienst, van deze termijn worden afgeweken.

Sancties bij niet voldoen aan documentatieverplichting

Wanneer u niet of niet volledig voldoet aan de documentatieverplichting én de belastinginspecteur het vermoeden heeft dat de hybridemismatchmaatregel van toepassing is, kunt u te maken krijgen met verzwaring van de bewijslast. Bijvoorbeeld als de documenten (desgevraagd) niet worden aangeleverd of als uit de gedeelde documenten de toepassing van de hybridemismatchmaatregel niet (voldoende) kan worden opgemaakt. Omkering van de bewijslast maakt het moeilijker en kostbaarder om aan te tonen dat de hybridemismatchmaatregel niet van toepassing is.

Wij helpen u graag voldoen aan de ATAD2-verplichtingen

Denkt u dat u (nog) niet voldoet aan de ATAD2-documentatieverplichtingen? Onze adviseurs kunnen voor u een ATAD2-impactanalyse maken en u helpen aan de documentatieverplichtingen te voldoen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief