Skip to content
Foto van Europese vlag

Beperkte verrekening dividendbelasting met Vpb voor Nederlandse aandeelhouders

Gepubliceerd op: 28 september 2021
Type publicatie Kennisartikel
In Nederland gevestigde belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting kunnen Nederlandse dividendbelasting volledig verrekenen. Dit kan ook in een jaar waarin geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Een in het buitenland gevestigde vennootschap heeft deze mogelijkheid niet. Dat lijkt in strijd met EU-recht. Om dat op te lossen is in het Belastingplan 2022 een wetswijziging opgenomen. Vooruitlopend op deze wetswijziging en om strijdigheid met het EU-recht te voorkomen, was op 26 november 2020 al een besluit gepubliceerd met een tegemoetkoming voor vennootschappen gevestigd in het buitenland.

Aanleiding voor deze wetswijziging in Nederland was een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Franse zaak Sofina. In deze zaak werd door een Franse vennootschap dividend uitgekeerd aan onder andere Belgische portfolio-aandeelhouders. Over deze dividenduitkering werd Franse dividendbelasting ingehouden. De Belgische aandeelhouders konden deze ingehouden dividendbelasting niet (volledig) verrekenen met de te betalen Belgische vennootschapsbelasting, terwijl een Franse aandeelhouder deze dividendbelasting wel volledig zou kunnen verrekenen.

Het Europese Hof oordeelde dat de Franse dividendbelastingwetgeving in strijd was met EU-recht. Omdat Nederland een vergelijkbare verrekening kent als Frankrijk, was de conclusie dat ook de huidige Nederlandse belastingwetgeving strijdig kan zijn met EU-recht. Als tijdelijke oplossing keurde de staatssecretaris van Financiën goed dat ook aandeelhouders gevestigd in de EU/EER onder voorwaarden de mogelijkheid hebben om de ingehouden Nederlandse dividendbelasting terug te vragen bij de Nederlandse Belastingdienst. Op deze wijze werd het onderscheid tussen Nederlandse en deze buitenlandse aandeelhouders weggenomen. Met de wetswijziging komt er een permanente oplossing.

Vanaf 2022 kan de dividendbelasting slechts verrekend worden tot maximaal de in hetzelfde jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. Voor zover de dividendbelasting niet verrekend kan worden schuift dit door naar de volgende jaren, zodat het dan kan worden verrekend. Daarvoor is het wel nodig dat het bedrag aan voort te wentelen dividendbelasting is vastgesteld in een voorheffingenbeschikking.

Buitenlandse aandeelhouders kunnen vanaf 2022 ook niet langer een verzoek doen voor teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting, omdat het besluit van 26 november 2020 wordt ingetrokken als het wetsvoorstel ingaat.

Meer weten over mogelijke gevolgen?

Deze maatregel kan een negatieve impact hebben op uw cashflow, aangezien in sommige gevallen niet langer een teruggave van dividendbelasting kan plaatsvinden. Meer weten over deze wetswijziging en de mogelijke gevolgen voor uw onderneming? Neem contact op met een van onze belastingadviseurs bij u in de buurt.

Samenvatting Prinsjesdag

In de kabinetsplannen voor 2022 zijn diverse (fiscale) maatregelen of wetswijzigingen opgenomen die wellicht u of uw onderneming gaan raken. Bent u nieuwsgierig naar deze maatregelen of wijzigingen? De belastingadviseurs van Baker Tilly hebben de plannen voor u samengevat. Ga naar de speciale informatiepagina over Prinsjesdag en bekijk het volledige overzicht!

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief