Skip to content
Foto van man met laptop

Beschikking Btw-compensatiefonds 2016: maak tijdig bezwaar

Gepubliceerd op: 18 april 2017
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Gemeenten en provincies ontvangen vóór 1 juli 2017 de beschikking voor de bijdrage uit het Btw-compensatiefonds (BCF) voor het jaar 2016. De beschikking is in de meeste gevallen gebaseerd op de in januari 2017 ingediende Opgaaf BCF. Ondanks dat de gemeente of provincie deze Opgaaf BCF zelf heeft ingediend, kan er reden zijn om bezwaar te maken tegen de beschikking BCF.

Met een tijdig bezwaar kunt u eventuele fouten in de administratie herstellen. In de praktijk komen deze fouten vaak pas aan het licht bij de controle van de jaarrekening. Deze fouten werken door in de Opgaaf BCF die eind januari 2017 is ingediend. Met een bezwaarschrift kunt u deze fouten herstellen zonder dat dit leidt tot (vergrijp)boetes. Daarnaast kunt u hiermee rechten veilig stellen door een beroep te doen op toekomstige uitspraken in lopende gerechtelijke procedures.

In een lopende procedure gaat het om de vraag of de btw op kosten van de exploitatie van een gemeentelijke begraafplaats compensabel is. Hoewel de Hoge Raad in januari 2015 een uitspraak heeft gedaan in de procedure van gemeente Krimpen aan de IJssel, is er nog geen antwoord op de vraag of een gemeente de btw mag compenseren. De belangrijkste vraag is of de exploitatie van een gemeentelijke begraafplaats onder de btw-vrijstelling voor lijkbezorging valt (indien dit door een ondernemer wordt gedaan). Kortom: als u een beschikking BCF ontvangt waaruit blijkt dat de btw op kosten van een gemeentelijke begraafplaats niet compensabel is, maak dan bezwaar.

Waarom is het nodig om bezwaar te maken?

Als u geen bezwaar maakt, komt de beschikking BCF 2016 onherroepelijk vast te staan. Door tijdig bezwaar te maken tegen de beschikking BCF 2016 kunt u profiteren van de gevolgen van een toekomstige gunstige uitspraak van een rechter.

Bezwaar maken?

Een bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het bezwaarschrift uiterlijk worden ingediend binnen zes weken na dagtekening van de beschikking BCF. Bovendien moet duidelijk worden tegen welke beschikking bezwaar wordt gemaakt en wat de reden van het bezwaar is. De grond van het bezwaar is te vinden in de hiervoor genoemde argumenten, eventueel aan te vullen met specifieke voor uw organisatie geldende redenen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief