Skip to content
Foto van vrouw met laptop

Btw-regels voor e-commerce in de EU en Zwitserland: een update

Gepubliceerd op: 20 februari 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Voor grensoverschrijdende goederenverkopen aan consumenten in de EU (afstandsverkopen) gelden andere btw-regels dan voor verkopen aan klanten in Nederland. Verkoopt u goederen aan particulieren in andere EU-landen, bijv. via een website, marktplaats of elektronische interface? Dan is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten of u in al deze landen moet registreren voor btw-doeleinden en btw-aangiften moet indienen, of dat u de zogenoemde One Stop Shop (‘OSS’) aangifte kunt gebruiken voor het rapporteren van uw verkopen.

Verkopen aan particulieren in andere EU-landen

Bij verkopen en leveringen waarbij goederen vanuit Nederland naar consumenten in andere EU-landen worden verzonden , geldt het 'bestemmingslandprincipe'. Dit houdt in dat u btw bent verschuldigd in het EU-land van bestemming van de goederen. Dit geldt zowel voor goederen verzonden van buiten de EU als voor goederen verzonden binnen de EU. Bij gebruik van een platform of online marktplaats wordt onder voorwaarden de elektronische interface, voor btw-doeleinden, als verkoper of koper beschouwd.

Sinds 1 juli 2021 dient voor ondernemers gevestigd in de EU een onderscheid te worden gemaakt tussen ondernemers met een jaarlijkse omzet onder de € 10.000 uit EU afstandsverkopen (Voor deze drempel moeten ook zogenoemde elektronische diensten aan in andere EU-landen woonachtige consumenten worden meegerekend. Op de btw-behandeling van dergelijke elektronische diensten gaan wij in dit artikel niet verder in.), en ondernemers met een omzet van meer dan € 10.000 daaruit:

 • Als het totaalbedrag aan verkopen in EU-landen jaarlijks onder de € 10.000 blijft, moet de ondernemer btw in rekening brengen van het EU-land van waaruit de goederen worden verzonden. Als de goederen vanuit Nederland worden verzonden, moet dus Nederlandse btw worden berekend.

 • Bij een omzet boven de omzetdrempel van € 10.000 euro aan consumenten in andere EU-landen dan Nederland, geldt btw-plicht in de betreffende EU-landen. U moet dan het btw-tarief van het EU-land van de klant rekenen en in de verschillende EU-landen btw-aangifte doen. U kunt echter ook uw bedrijf aanmelden voor de OSS-regeling. Via de OSS-regeling kunt u de btw aangaande afstandsverkopen binnen de EU met één OSS-aangifte per kalenderkwartaal rapporteren en afdragen. Als u geen gebruik van de OSS-regeling wilt of kunt maken, dient u zich te registreren in elk EU-land waar btw verschuldigd is.

NB: voor ondernemers welke gevestigd zijn buiten de EU geldt bovengenoemde omzetdrempel niet. EU afstandsverkopen door dergelijke niet-EU verkopers zijn dus altijd belast in het EU-land van de particuliere afnemer.

De OSS (EU afstandsverkopen: goederen binnen de EU verzonden)

De OSS bespaart ondernemers in veel gevallen veel moeite en kosten. Het is bedoeld voor alle EU afstandsverkopen van goederen aan particuliere klanten. De OSS zorgt ervoor dat via één centrale aangifte de verschuldigde btw op alle EU afstandsverkopen aan consumenten in EU-landen, andere dan het land van vertrek, wordt gerapporteerd. De btw verschuldigd in de EU-landen wordt afgedragen aan de lokale Belastingdienst. De betreffende Belastingdienst zorgt vervolgens dat de afgedragen btw wordt doorbetaald naar het EU-land waar de btw is verschuldigd.

Wij benadrukken dat gebruikmaking van de OSS optioneel is. Als een ondernemer ervoor kiest om geen gebruik te maken van de OSS, moet hij zich registreren voor btw in elk van de EU-landen waar btw verschuldigd is, om aldaar lokale btw-aangiftes in te dienen en de verschuldigde btw af te dragen aan de lokale autoriteiten.

De IOSS (non-EU afstandsverkopen: goederen van buiten de EU verzonden)

Om de btw-verplichtingen voor invoer van goederen met een waarde van niet hoger dan € 150 per zending vanuit niet-EU-landen te vergemakkelijken is de Import One Stop Shop (IOSS) geïntroduceerd. Ondernemers die vanuit non-EU-landen goederen invoeren hoeven zich maar in één EU-land voor IOSS te registreren: dit is het land waar zij de verschuldigde btw aangeven en afdragen. Aan het op de verstuurde pakketten vermelde IOSS-identificatienummer ziet de douane dat de btw conform de voorschriften wordt aangegeven. Dan kan de zending snel worden ingeklaard.

De IOSS kan worden gebruikt door binnen en buiten de EU gevestigde belastingplichtigen, elektronische interfaces en marktplaatsen die verkopen aan consumenten faciliteren.

Ook voor de IOSS gelden voorwaarden:

 • Rechtstreekse levering van goederen van buiten de EU aan een klant in een EU-land die geen btw-aangifte doet, met een waarde tot € 150 per zending (exclusief verzendings- en verzekeringskosten) .

 • Eigen vervoer van deze goederen namens de leverancier of vervoer voor diens rekening, met een transportdocument zoals een airway bill.

 • Het betreft geen accijnsgoederen zoals bier, wijn en tabaksproducten.

 • Platforms en ondernemingen die niet in de EU zijn gevestigd, moeten een tussenpersoon zoals een belastingadviseur aanstellen die de IOSS btw-aangifte en -afdracht regelt.

Ook gebruikmaking van de IOSS-regeling is niet verplicht. Als een ondernemer er niet voor kiest de IOSS te gebruiken, is de invoer van goederen in het betreffende EU-land btw-belast. De daaropvolgende levering van de goederen aan de klant, kan eveneens btw-gevolgen hebben.

Invoer-btw Zwitserland

Zwitserland is geen onderdeel van de EU wat tot gevolg heeft dat ondanks bepaalde gelijkenissen er ook noemenswaardige verschillen zijn tussen de btw-regels van Zwitserland en de EU-landen. Zwitserland heeft vergeleken met de EU-landen lage btw-tarieven: een algemeen tarief van 7,7% en een verlaagd tarief van 2,5%. Daarnaast kent Zwitserland een speciaal tarief van 3,7% voor accommodatiediensten zoals hotelovernachtingen, dat niet van toepassing is op postorderhandel. Er zijn in dit verband veranderingen aanstaande want vanaf 1 januari 2024 stijgen de btw-tarieven in Zwitserland. Het algemene tarief wordt verhoogd naar 8,1%, het verlaagde tarief naar 2,6% en het speciaal tarief naar 3,8%. Het is dan ook belangrijk dat dit tijdig in uw systemen wordt aangepast.

Onze collega Dominique Bühler van OBT AG (de Zwitserse Baker Tilly International member firm) vat de Zwitserse btw-regels als volgt samen:

 • Als de verkoper niet is geregistreerd voor Zwitserse btw, betaalt de ontvanger van de goederen de invoer-btw. Hiervoor is het belangrijk dat het proces goed is ingericht en de etikettering van de pakketten juist is.

 • Voor bedragen die lager zijn dan CHF 5 wordt geen invoer-btw in rekening gebracht.

 • Op ‘kleine zendingen’ waarop het algemene tarief van toepassing is met een waarde (inclusief transportkosten) van minder dan CHF 65 wordt geen invoer-btw geheven.

 • Er wordt geen invoer-btw geheven op goederen waarop het verlaagde tarief van 2,5% van toepassing is en die een waarde van minder dan CHF 200 hebben.

 • Postorderbedrijven met een wereldwijde omzet van meer dan CHF 100.000 worden hetzelfde behandeld als Zwitserse bedrijven. Zij hebben een btw-nummer nodig en moeten invoer-btw afdragen voor alle goederen die naar Zwitserland worden verzonden. Ook is een zekerheid vereist van 3% van de verwachte belastbare omzet in Zwitserland: een waarborg tussen de CHF 2.000 en 250.000. Verder hebben EU-bedrijven een Zwitserse fiscaal vertegenwoordiger nodig.

Doorlopend in beweging

Houd er rekening mee dat de btw-wetgeving zich blijft ontwikkelen, net als de e-commerce industrie. De btw-adviseurs van Baker Tilly zijn thuis in de laatste ontwikkelingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en kansen die de regelgeving voor de e-commerce biedt? Of wilt u uw btw-positie bespreken? Neem vrijblijvend contact op met Stevie Mols of Marisa Hut.

Dit bijgewerkte artikel is een voorbeeld van de nauwe samenwerking tussen de VAT & Customs experts binnen het Baker Tilly International netwerk. Stevie Mols (Baker Tilly in Nederland) en Dominique Bühler (OBT AG in Zwitserland) hebben dit artikel gezamenlijk opgesteld. Stevie en Dominique en hun teams werken regelmatig samen, om hun klanten te ondersteunen met zowel wereldwijde als lokale oplossingen voor hun supply chains.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief