Skip to content
Foto van bord met landen

Documentatieverplichtingen voor Nederlandse belastingplichtigen

Gepubliceerd op: 24 maart 2022
Type publicatie Kennisartikel
Voor Nederlandse belastingplichtigen die onderdeel zijn van een multinationale groep, met een geconsolideerde groepsopbrengst van ten minste € 50 miljoen, gelden specifieke documentatieverplichtingen. Deze verplichtingen hebben betrekking op transfer pricing. Oftewel: verrekenprijzen. Entiteiten met gelieerde ondernemingen in het buitenland moeten aan deze verplichtingen voldoen.

Drie verschillende rapporten

Afhankelijk van de geconsolideerde groepsopbrengst in het voorgaande boekjaar, bestaat de documentatieplicht voor Nederlands belastingplichtigen mogelijk uit drie verschillende rapportages:

 • het Country-by-Country rapport (‘CbC report’)

 • het groepsrapport ('Master File’) en

 • het lokale rapport ('Local File').

Documentatieverplichtingen

Het is belangrijk om te weten welke verplichtingen van toepassing zijn in uw situatie en wat deze verplichtingen precies omvatten. Op basis van uw geconsolideerde groepsopbrengst, maakten wij een overzichtelijke weergave . Hierin ziet u in een oogopslag aan welke (documentatie)verplichtingen u moet voldoen.

Categorie I Categorie II Categorie III
Geconsolideerde groepsopbrengst < € 50 miljoen
Geconsolideerde groepsopbrengst ≥ € 50 miljoen < € 750 miljoen
Geconsolideerde groepsopbrengst ≥ € 750 miljoen
Onderbouwing kan worden opgevraagd, maar geen voorgeschreven format.
Master File vereist en Local File vereist.
Master File vereist, Local File vereist en Landenrapport (CbC report) vereist.
Moet op aanvraag beschikbaar zijn binnen redelijke termijn (ca. 4-12 weken).
Moet in de administratie van belastingplichtige aanwezig zijn, uiterlijk op de laatste dag dat de aangifte vennootschapsbelasting ingediend kan worden.
Net als Categorie II; daarnaast verplichting om vóór het einde van elk boekjaar te melden welke groepsentiteit het landenrapport indient; landenrapport uiterlijk 12 maanden na einde boekjaar indienen.
Voldoet u niet aan de documentatieverplichtingen, dan zijn daar sancties aan verbonden variërend van boetes tot aan een gevangenisstraf.

Inhoud van de rapportages

In de Master File geeft u o.a. een beschrijving van

 • de groep;

 • de activiteiten van de groep;

 • het algemene transfer pricing-beleid van de groep.

De Local File bevat gedetailleerde informatie over de Nederlandse tak van de groep, waaronder:

 • informatie over de activiteiten;

 • de intercompany transacties;

 • de financiële positie;

 • een benchmark studie om de zakelijkheid van de intercompany transacties te kunnen onderbouwen.

Het CbC report bevat statistische informatie. In dit rapport staat

 • een overzicht van de jurisdicties waar de groep actief is;

 • het aantal werknemers;

 • gerapporteerde winsten;

 • belasting die is betaald in de jurisdicties.

Dit kunnen wij voor u betekenen

Het is belangrijk dat u inzicht krijgt in de transfer pricing-verplichtingen die op uw situatie van toepassing zijn, zodat u uw documentatie daarop in kunt richten. Onze Transfer Pricing Desk helpt u graag bij het opstellen van de vereiste rapportages en het documenteren van uw transfer pricing-beleid.
Voor meer informatie en overleg kunt u contact opnemen met de Transfer Pricing Desk via [email protected].

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief