Skip to content
Foto van Rusland

Dubbele belastingheffing door beëindiging belastingverdrag tussen Rusland en Nederland

Gepubliceerd op: 13 augustus 2021
Type publicatie Kennisartikel
Rusland heeft het belastingverdrag met Nederland opgezegd met ingang van 1 januari 2022. Vanaf dat moment kan er dubbele belastingheffing ontstaan voor belastingplichtigen (bedrijven en personen) die zowel in Nederland als in Rusland werkzaam zijn. Wij adviseren u in dat geval contact op te nemen met uw belastingadviseur van Baker Tilly.

Doel van een belastingverdrag

In een belastingverdrag maken twee landen afspraken over welk land belasting mag heffen over bepaalde inkomensbestanddelen. Het doel is te voorkomen dat inkomsten door beide landen worden belast en er dubbele belastingheffing ontstaat. Ter illustratie volgen twee voorbeelden.

  • Een in Nederland woonachtige vrouw werkt zowel in Nederland als in Rusland voor het bedrijf waar zij in dienst is. Het belastingverdrag regelt welk deel van het verdiende arbeidsinkomen in Nederland en welk deel in Rusland wordt belast.

  • Een Russisch bedrijf bezit vastgoed in Nederland. In het verdrag is geregeld dat de inkomsten uit vastgoed alleen worden belast in het land waar het vastgoed ligt. In dit voorbeeld dus Nederland.


Het belastingverdrag over rente, royalty’s en dividend

Voor wat betreft rente, royalty’s en dividenden wordt in een verdrag vaak afgesproken dat beide landen mogen heffen. Het bronland (het land van waaruit de betaling plaats vindt) mag dan slechts een beperkt percentage heffen. Tevens wordt afgesproken dat het land waar deze inkomsten worden ontvangen, bij de belastingheffing rekening houdt met de reeds betaalde belasting in het bronland (bijvoorbeeld via een vrijstelling of verrekening).

In het huidige verdrag met Rusland is afgesproken dat alleen het land waar de ontvanger (meer preciezer, de uiteindelijke gerechtigde) is gevestigd, belasting mag heffen over rente en royalty’s. Voor wat betreft dividenden is in het verdrag met Rusland afgesproken dat het bronland een beperkt percentage mag heffen. Afhankelijk van de omstandigheden is dat 5% of 15%. Het ontvangende land heeft ook een heffingsrecht. Nederland kent de deelnemingsvrijstelling. Dividendbetalingen van een Russische dochteronderneming aan haar Nederlandse moeder worden in Nederland (in beginsel) niet belast.

Gevolgen van het opzeggen van het belastingverdrag

Vanaf 1 januari 2022 vervalt het verdrag tussen Nederland en Rusland. Hierdoor kan er dubbele belastingheffing ontstaan. Zo kan een royaltybetaling van een Russische dochtervennootschap aan haar Nederlandse moedervennootschap dan belast worden met Russische bronbelasting. Nederland belast de royalty met vennootschapsbelasting en houdt in eerste instantie geen rekening met de reeds geheven Russische belasting.

In een aantal gevallen wordt mogelijk gebruikgemaakt van de Nederlandse eenzijdige regeling (het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting 2001). Deze eenzijdige regeling kan dubbele belastingheffing mogelijk (deels) voorkomen.

Wat te doen?

Bent u of is uw bedrijf werkzaam in zowel Nederland als in Rusland? Of maakt u tot en met 2021 gebruik van het belastingverdrag tussen Nederland en Rusland? Neem dan contact op met uw belastingadviseur van Baker Tilly. Samen brengen wij in kaart wat de gevolgen zijn vanaf 2022 en hoe de eventuele negatieve gevolgen verkleind kunnen worden.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief