Skip to content
Gepubliceerd op: 19 november 2020
Type publicatie Kennisartikel
De files lijken als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen door corona en veel auto’s staan al maanden nagenoeg stil. Toch geldt ook dit jaar, dat het altijd goed is om stil te staan bij de consequenties van wijzigingen in fiscale maatregelen voor de auto. Hieronder vindt u een aantal interessante tips die wellicht ook voor u of uw onderneming van belang zijn.

Voor een overzicht van alle tips uit de Eindejaarsspecial kunt u hier kijken. In het onderdeel Auto komen de volgende tips aan bod:

  • Koop in 2020 nieuwe elektrische auto van de zaak

  • Koop benzineauto in 2020

  • Koop dieselauto in 2020

  • Autobranche, houd autogebruik personeel bij

  • Corrigeer btw-aftrek op autokosten bij privégebruik auto

  • Controleer bijtelling auto’s van de zaak

  • Laat werknemer snel verkeersboeten betalen

  • Zeg leaseovereenkomst auto van de zaak voor het einde van het jaar op

Koop in 2020 nieuwe elektrische auto van de zaak

Heeft u plannen om een nieuwe elektrische auto aan te schaffen? Doe dit nog in 2020. Per 1 januari 2021 stijgen de tarieven voor de bijtelling van een auto die u privé gebruikt.  De bijtelling voor een elektrische auto die u privé gebruikt, bedraagt in 2020 in beginsel 8% over de cataloguswaarde van de auto tot € 45.000. Voor zover de cataloguswaarde hoger is, geldt een bijtellingspercentage van 22%. Per 1 januari 2021 bedraagt de bijtelling 12% over de cataloguswaarde van de auto tot € 40.000 en 22% over het meerdere. Koopt u de auto nog dit jaar, dan mag u gedurende zestig maanden de percentages van 2020 blijven toepassen. Deze termijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van eerste toelating.

Let op!

Voor een elektrische auto heeft u onder voorwaarden recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA bedraagt 13,5% over de aanschafwaarde van uw auto met een maximum van € 40.000. Een van de voorwaarden is dat de investering binnen drie maanden na de opdracht tot levering van de auto moet zijn aangemeld bij de RVO. Het moet bovendien gaan om een nog niet eerder gebruikte elektrische auto.

Koop benzineauto in 2020

Heeft u plannen om een nieuwe benzineauto aan te schaffen? Doe dit nog in 2020. Per 1 januari 2021 betaalt u waarschijnlijk meer belasting bij de aanschaf van een benzineauto Vanaf 2021 vindt er namelijk een verscherping plaats van de CO2-grenzen in de Belasting van Personenauto's en motorrijwielen (BPM) van 4,2%. Daarnaast worden de schijventarieven geïndexeerd plaats, gevolgd door een verhoging met 4,38%. De reden van de aanpassing is de aansluiting van de belastinggrondslag aan de (verwachte) technologische ontwikkelingen.

Koop dieselauto in 2020

Heeft u plannen om een nieuwe dieselauto aan te schaffen? Doe dit nog in 2020. Per 1 januari 2021 betaalt u meer BPM. Vanaf 2021 vindt er namelijk een verscherping plaats van de CO2-grenzen in de BPM van 4,2%. Daarnaast vindt een indexatie van de schijventarieven en het tarief van de dieseltoeslag plaats.

Autobranche, houd autogebruik personeel bij

Check of de registratie over het afgelopen jaar op orde is. In de autobranche rijden werknemers vaak niet het hele jaar in dezelfde auto van de zaak. De werkgever doet er goed aan bij te houden welke werknemer(s) in welke auto(‘s) rijden. U kunt ook kijken naar de tips in de handreiking privégebruik auto op de internetsite van de Belastingdienst. Klik hier voor de handreiking.

Corrigeer btw-aftrek op autokosten bij privégebruik auto

U kunt de btw op zakelijke autokosten (aanschaf, onderhoud en gebruik) in aftrek brengen als de auto is gebruikt voor btw-belaste activiteiten. Gebruikt u uw zakelijke auto in 2020 ook voor privédoeleinden? Dan moet u wegens privégebruik een correctie aangeven in de laatste btw-aangifte van 2020. Woon-werkverkeer wordt daarbij aangemerkt als privégebruik. Als u het werkelijke privégebruik van de zakelijke auto niet heeft bijgehouden (bijv. met een sluitende kilometeradministratie), dan kunt u een forfaitaire correctie van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) toepassen. Voor auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt of waarbij de aanschaf-btw niet in aftrek is gebracht, geldt een afwijkend percentage van 1,5%. In de laatste btw-aangifte van het jaar dient u overigens ook eventuele correcties op te nemen voor het privégebruik van andere bedrijfsgoederen en -diensten.

Controleer bijtelling auto’s van de zaak

Als u auto’s ter beschikking stelt aan werknemers, dan moet u een fiscale bijtelling toepassen voor het privégebruik van de auto. Onder voorwaarden kan die bijtelling echter achterwege blijven, bijvoorbeeld wanneer duidelijk is dat de werknemer niet meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt met de auto. Dit vaststellen wordt bijvoorbeeld gedaan met een sluitende rittenregistratie.

Wordt de bijtelling achterwegen gelaten, omdat minder dan 500 kilometer per jaar privé wordt gereden? Dan adviseren wij u de werknemer te vragen een 'Verklaring geen privégebruik auto' te overleggen. Met die verklaring kan de Belastingdienst geen loonheffingen bij u naheffen wanneer achteraf blijkt dat de werknemer toch meer dan 500 kilometer privé heeft gereden met de auto. Tenzij u achteraf wist of moest weten dat er wel bijtelling toegepast moest worden. Ook met een Verklaring geen privégebruik auto moet een een sluitende rittenregistratie worden bijgehouden. Bij controle moet de werknemer nog steeds kunnen aangeven dat niet meer dan 500 kilometer per jaar privé is gereden met de auto. De Verklaring geen privégebruik auto  beschermt de werknemer niet.

Wanneer bijtelling wordt toegepast, is het uiteraard van belang de juiste catalogusprijs (inclusief btw, bpm en door de fabrikant aangebrachte accessoires) toe te passen. De catalogusprijs kunt u onder andere vinden op de website van de RDW. Wij adviseren u om te controleren of de juiste catalogusprijs is toegepast en of alle wijzigingen van auto’s zijn verwerkt.

Laat werknemer snel verkeersboeten betalen

Als uw werknemer een verkeersboete krijgt opgelegd met zijn auto van de zaak, dan kan het zijn dat u in eerste instantie de boete moet betalen. Als u deze boete niet op de werknemer verhaalt, dan zal de Belastingdienst  dit als fiscaal loon van de werknemer aanmerken en zijn daarover loonheffingen verschuldigd. De Belastingdienst kan u hiervoor een naheffingsaanslag en boetes opleggen.

Zeg leaseovereenkomst auto van de zaak voor het einde van het jaar op

Bij voortijdige beëindiging van een leasecontract van een auto is in het algemeen een afkoopsom verschuldigd. Als de werknemer de afkoopsom moet betalen dan kan uw werknemer onder voorwaarden deze afkoopsom als eigen bijdrage voor privégebruik in aftrek brengen op de bijtelling. Hiervoor is vereist dat u vooraf met uw werknemer overeen komt dat hij een eventuele afkoopsom moet betalen en dat deze afkoopsom verschuldigd is vanwege het privégebruik van de auto. Laat de werknemer de afkoopsom ook aan u betalen en niet direct aan de leasemaatschappij.

De eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto van de zaak kan per kalenderjaar niet verder dan tot nihil in aftrek worden gebracht op de bijtelling. Indien de werknemer aan het begin van 2021 uit dienst gaat, is het verstandig  om de lease overeenkomst van de auto al eind 2020 op te zeggen. De afkoopsom wordt dan verrekend met de bijtelling over heel 2020, in plaats van alleen over de bijtelling van begin 2021. Hierdoor is de kans groter dat de totale afkoopsom verrekend kan worden met de bijtelling.

Vragen? Neem contact met ons op!

Wilt u weten wat de Eindejaarstips specifiek voor uw situatie betekenen? Of heeft u andere vragen over de tips? Neem dan contact op met uw belastingadviseur bij Baker Tilly of bel naar een van onze vestigingen bij u in de buurt.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief