Skip to content
Gepubliceerd op: 31 mei 2024
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

In de wereld van fusies en overnames ontstaat in toenemende mate focus op duurzaamheid. ESG-criteria (milieu, sociale zaken en governance) spelen een steeds belangrijkere rol in het beslissingsproces. Daarom heeft Baker Tilly haar transactiedienstverlening uitgebreid met ESG due diligence. Deze nieuwe dienstverlening is speciaal ontwikkeld voor mkb-ondernemingen die streven naar transacties die niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk en ecologisch verantwoord zijn.

Wat is ESG?

Voor wie het nog niet weet: ESG staat voor Environmental, Social, and Governance (Milieu, Sociaal en Bestuur). Echter, het gebruik van de term ESG verschilt wereldwijd. Zo wordt het in de VS voornamelijk gebruikt in de context van ratings voor beursfondsen, terwijl het binnen de EU meer gaat over regelgeving. Maar om het eenvoudig te houden: feitelijk is ESG niets anders dan een raamwerk dat bedrijven helpt risico’s en kansen gerelateerd aan niet-financiële (zoals ethische, milieu- en sociale) factoren te beoordelen en te beheren.

Toenemend belang van ESG bij fusies en overnames

We benadrukken in ons Global Deal Makers rapport dat ESG steeds belangrijker is bij fusies en overnames. Het Global Deal Makers rapport toont aan dat een aanzienlijke meerderheid van M&A-specialisten en investeerders nu ook ESG-elementen in overweging neemt tijdens het due diligence proces. Een opvallende 83% van de respondenten gaf aan een vorm van ESG due diligence uit te voeren op potentiële targets en 60% geeft aan zich wel eens te hebben teruggetrokken uit een deal vanwege tegenvallende ESG-prestaties. Deze trend onderstreept het groeiende belang van ESG-factoren in zowel strategische als financiële besluitvorming.

Wij zien in het bijzonder een toenemende belangstelling onder private equity partijen. Onder de Europese SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) zijn private equityfondsen namelijk verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsambities. Door de trend van pensioenfondsen richting duurzaam investeringsbeleid zien we ook een toename van zogenaamde ‘Artikel 8’ of ‘Artikel 9’ fondsen. Dit zijn fondsen met specifieke duurzaamheidskenmerken en duurzaamheidsdoelen.

ESG due diligence voor het mkb

In de huidige markt zijn de meeste ESG due diligence diensten gericht op multinationals en de diensten lijken qua omvang op een volledige ESG audit. De vragen die worden gesteld sluiten niet aan bij de bedrijfsvoering in het mkb. Transacties binnen het mkb vragen om een meer pragmatische aanpak. Daarom heeft Baker Tilly Corporate Finance een ESG due diligence aanpak ontwikkeld voor het mkb met focus op de beoordeling van materiële ESG-risico’s binnen een mkb transactiecontext. De methode is gestoeld op ISO 27000 en de Responsible Business Alliance.

Hoe werkt het?

  • De beoordeling start met het identificeren van potentiële ESG-risicogebieden, rekening houdend met de omvang en activiteiten van een bedrijf.

  • De identificatie wordt gevolgd door een meer uitgebreid interview met het management van het doelwit.

  • Het resultaat is een ‘red flag-analyse’ die de belangrijkste risico’s benadrukt en aangeeft hoe het doelwit of de overgenomen partij(en) deze risico’s zou(den) kunnen beperken.


Meer weten over (ESG) due diligence?

Wij voeren financiële, fiscale, HR en juridische due diligence uit voor uw organisatie. En nu dus ook ESG due diligence voor mkb-organisaties. Wilt u meer weten over (ESG) due diligence? Neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze Corporate Finance experts.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief