Skip to content
Gepubliceerd op: 25 januari 2022
Type publicatie Kennisartikel
Eén van de fiscale regelingen om innovatie te stimuleren is de innovatiebox. De innovatiebox houdt in dat een gedeelte van de winst die voortkomt uit een door u zelf voortgebracht immaterieel activum wordt belast tegen een lager tarief. Als u dus een innovatief product ontwikkelt en hiermee winst behaalt, dan wordt deze winst (gedeeltelijk) lager belast.

Hoe komt u in aanmerking voor de innovatiebox?

U komt in aanmerking voor de innovatiebox indien er een ‘kwalificerend immaterieel activum’ wordt voortgebracht, dat voortkomt uit speur- en ontwikkelingswerk. Hierbij kan worden gedacht aan een vernieuwend systeem of product. Het eerste ‘toegangsticket’ tot de innovatiebox is de WBSO-beschikking (S&O-verklaring). Wanneer uw wereldwijde omzet in de afgelopen vijf jaar meer dan € 250 miljoen bedraagt, of indien uw voordeel uit innovatie in de afgelopen vijf jaren meer dan € 37,5 miljoen bedraagt, is een tweede ‘toegangsticket’ benodigd, zoals een octrooi, kwekersrecht of programmatuur.

Wat is het fiscale voordeel?

De innovatiebox is een speciale box binnen de vennootschapsbelasting met een verlaagd tarief. De winst in deze box wordt belast tegen een effectief tarief van slechts 9% in plaats van het reguliere vennootschapsbelastingtarief van 15% of 25,8%.

Rekenvoorbeeld

U ontwikkelt een kwalificerend immaterieel vast activum en behaalt hiermee een voordeel uit innovatie van € 400.000. Dit voordeel wordt dan belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 9% in plaats van 15% tot 25,8%. U bent hier dan € 36.000 aan vennootschapsbelasting over verschuldigd in plaats van € 103.200. De toepassing van de innovatiebox zorgt in dit voorbeeld voor een belastingvoordeel van € 67.200.

Innovatieboxforfait

De toepassing van de innovatiebox brengt administratieve lasten met zich mee. Er moet worden bepaald welke behaalde voordelen toerekenbaar zijn aan de innovatie. Indien de administratieve lasten niet opwegen tegen de voordelen, kunt u het innovatieboxforfait toepassen. Hierbij mag 25% van de winst, met een maximum van € 25.000, worden belast tegen 9% in plaats van het reguliere vennootschapsbelastingtarief van 15% of 25,8%. Het forfait mag worden toegepast in het jaar waarin het immateriële activum ontstaat en de twee daaropvolgende jaren.

Wij kijken graag wat voor u de mogelijkheden zijn!

Heeft u vragen over de innovatiebox of maakt u winst die voortkomt uit innovatie, maar maakt u nog geen gebruik van de innovatiebox? Neem dan contact op met een van onze belastingadviseurs.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief