Skip to content
Gepubliceerd op: 21 april 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Nu de datum van 1 juli snel nadert, zullen werkgevers in actie moeten komen ten aanzien van de vakantiedagen. Maar wat wordt er nou precies van u verwacht? En hoe zorgt u ervoor dat een werknemer op de hoogte is van het beleid rondom zijn vakantiedagen?

Verval wettelijke vakantiedagen 2021

Per 1 juli 2022 vervallen (in principe) de wettelijke vakantiedagen (vier keer de wekelijkse arbeidsduur) die werknemers in 2021 hebben opgebouwd. Hiermee wil de wetgever werknemers stimuleren de wettelijke vakantiedagen zoveel mogelijk op te nemen in het jaar waarin ze worden opgebouwd.

Voor het verval van deze dagen per 1 juli moet de werknemer hier wel duidelijk en tijdig door de werkgever over zijn geïnformeerd. Informeert u de werknemer hier niet op tijd of onduidelijk over, dan behoudt de werknemer zijn recht op de niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen en verjaren deze vakantiedagen pas vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd (net als de bovenwettelijke vakantiedagen).

Vanwege COVID-19 en de reisbeperkingen die als gevolg daarvan zijn ontstaan, hebben veel werknemers op dit moment een hoog verlofsaldo. Informeer uw werknemers dus (tijdig) over het vervallen van deze vakantiedagen en stimuleer ze om deze tijdig op te nemen. Zo voorkomt u dat werknemers alsnog hun recht (voor ten minste vijf jaar) op deze dagen behouden.

Vakantie en ziekte

Hoe zit het ook al weer met ziekte en vakantie? Tijdens ziekte bouwt een werknemer in beginsel op dezelfde manier vakantierechten op als een niet-zieke werknemer. Echter, voor bovenwettelijke vakantierechten kan schriftelijk worden afgesproken dat de werknemer die dagen tijdens ziekte niet opbouwt, tenzij een toepasselijke cao hier iets anders over bepaalt.

Daarnaast geldt dat als een werknemer ziek wordt tijdens vakantie, de ziektedagen in beginsel niet als vakantiedagen gelden, tenzij de werknemer daarmee instemt.

Voer een helder en consequent personeelsbeleid ten aanzien van vakantiedagen

Veel werkgevers hebben over het verval van vakantiedagen geen nadere afspraken gemaakt in een arbeidsovereenkomst of personeelshandboek. Dit terwijl u bij schriftelijke overeenkomst bijvoorbeeld kunt bepalen dat een werknemer tijdens ziekte alleen de wettelijke vakantiedagen opbouwt. Ook kunt u vastleggen dat verleende vakantiedagen waarop de werknemer ziek is/wordt, als vakantiedagen (blijven) gelden, voor zover het bovenwettelijke dagen betreft. Een dergelijke afspraak geldt niet alleen voor het geval dat een werknemer ziek wordt tijdens vakantie, maar ook voor het geval dat de vakantie al is vastgesteld en de werknemer voor aanvang van de vakantie ziek wordt.

Een personeelshandboek is een uitgelezen middel om dergelijke zaken in te regelen. Een personeelshandboek biedt inzicht en duidelijkheid omtrent het personeelsbeleid. Zo kunt u daar tevens de volgende zaken rondom vakantiedagen in vastleggen: regels omtrent de aanvraag van vakanties en vrije dagen, het (eenzijdig) vaststellen van vakantiedagen en het aan- en/of verkopen van vakantiedagen. Vastlegging hiervan draagt bij aan een helder en consequent (HR) beleid wat niet alleen prettig is voor u als werkgever maar ook voor de werknemer.

Wilt u meer weten over het verval van vakantiedagen (tijdens ziekte) of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een personeelshandboek? Neemt u dan gerust contact op met Julie Alderding, Floor van der Loo of één van de andere adviseurs van Employment Advisory.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief