Skip to content
Foto van woning met zonnepanelen

Nieuw kabinet wil schenkingsvrijstelling voor eigen woning per 2024 afschaffen

Gepubliceerd op: 12 januari 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord 2021-2025 aangegeven dat het van plan is om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning af te schaffen per 2024. Deze vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen voor de eigen woning is sinds 2017 verruimd en bedraagt € 106.671 (2022). De plannen van het nieuwe kabinet om de schenkingsvrijstelling af te schaffen zijn een goede reden om nog eens te kijken of u voor die tijd nog gebruik kunt maken van deze vrijstelling.

Update maart 2022

Het kabinet heeft aangegeven de vrijstelling per 2023 te verlagen naar € 27.231. Deze verlaging zal worden opgenomen in het Belastingplan 2023 dat met Prinsjesdag bekend wordt gemaakt. U kunt derhalve enkel nog in 2022 gebruik maken van de hoge vrijstelling van € 106.671 (2022).

Nog gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling?

Heeft u plannen om een schenking te doen voor een eigen woning? Dan is het goed om te weten dat de schenking zo kan worden vormgegeven dat wanneer de schenking niet binnen de bestedingsperiode van het jaar van de schenking en de twee jaar hierna wordt gebruikt ten behoeve van de eigen woning, de schenking komt te vervallen.

Op die manier kunt u nu een beroep op de vrijstelling doen, maar is er geen schenkbelasting verschuldigd als de schenking niet (geheel) is besteed aan de eigen woning. Let op: de ontvanger moet dan wel de schenking (gedeeltelijk) terugbetalen. De voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken luisteren zeer nauw. Laat u goed informeren.

Voorwaarden voor belastingvrij schenken eigen woning

Houd rekening met de voorwaarden die gelden voor een belastingvrije schenking voor een eigen woning:

 • De persoon die de schenking krijgt of zijn/haar partner is tussen de 18 en 40 jaar. De schenking moet dus niet later dan de 40e verjaardag van de verkrijger of zijn/haar partner geschonken zijn.

 • Het bedrag moet worden gebruikt voor:

  • Aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning;

  • Aflossing van de eigenwoningschuld;

  • Aflossing van een restschuld van de verkochte eigen woning;

  • Afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

 • Het bedrag van de schenking moet uiterlijk aan het eind van het tweede jaar na het jaar van de schenking zijn besteed aan de eigen woning. Houd er rekening mee, dat de Belastingdienst kan vragen dit aan te tonen met documenten.

Schenken mag ook aan niet-familieleden

De schenkingsvrijstelling geldt ook voor een schenking voor een eigen woning aan een niet-familielid én geldt per schenker. Iemand kan dus van meerdere personen een schenking krijgen en ook meerdere keren een beroep doen op de vrijstelling van schenkbelasting.

Wij helpen u graag!

Wilt u weten of het in uw situatie mogelijk is om nog vóór 2024 een belastingvrije schenking te doen? Neem dan contact op met uw belastingadviseur bij Baker Tilly.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief