Skip to content
Gepubliceerd op: 16 september 2020
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Het kabinet streeft naar een beter, eerlijker en groener belastingstelsel. Het pakket aan (fiscale) maatregelen bevat dan ook diverse voorstellen ter bevordering van een gezonder klimaat. In dit overzicht lichten wij enkele maatregelen toe.

Vragen? Neem contact met ons op!

Wij begrijpen dat de informatie over de nieuwe maatregelen niet direct inzicht geven in consequenties voor u of uw organisatie. Wilt u daar meer over weten? Of heeft u vragen over de maatregelen? Neem dan contact op met uw belastingadviseur bij Baker Tilly of bel naar een van onze vestigingen bij u in de buurt.

Onderwerpen Klimaat en overig:

  • Invoeren CO2-hefffing voor industrie

  • Tariefaanpassing heffing voor opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie (ODE)

  • Verlaagd tarief energiebelasting en ODE voor walstroominstallaties

Voor enkele ‘groene’ maatregelen die zich specifiek richten op de auto verwijzen wij u graag naar de speciale themapagina.

Invoeren CO2-hefffing voor industrie

De CO2-heffing is gericht op de emissie van broeikasgas bij en voor industriële productie en afvalverbranding. Bedrijven krijgen overdraagbare dispensatierechten gebaseerd op benchmarks. De dispensatierechten zullen in de loop van de jaren dalen. Het tarief is progressief, zodat bedrijven gestimuleerd worden om minder CO2 uit te stoten. De maatregel sluit aan bij het Europese emissiehandelssysteem EU ETS. Het tarief bedraagt per 1 januari 2021 € 30 per ton kooldioxide-equivalent en zal jaarlijks stijgen naar een tarief van € 125 in 2030.

Tariefaanpassing heffing voor opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie (ODE)

Voorgesteld is om de tarieven voor ODE te verhogen voor de jaren 2021 en 2022, waarbij de wetgever opmerkt dat de tarieven voor het jaar 2020 later alsnog gewijzigd kunnen worden. Tegelijkertijd wordt de belastingvermindering in de energiebelasting verhoogd, waardoor de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven zijn aangepast ten gunste van de huishoudens.

Verlaagd tarief energiebelasting en ODE voor walstroominstallaties

Er wordt een verlaging van energiebelasting en ODE (opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie) geregeld voor walstroom. Als schepen zijn afgemeerd en elektriciteit afnemen van een distributienet aan land, zijn de schepen niet meer aangewezen op het gebruik van minerale oliën in hun generator. Het zou zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit, reductie van de CO2-uitstoot en verlaging van de geluidsemissie.

Het kabinet heeft voorts een tweetal onderzoeksrapporten aangeboden aan de Tweede Kamer, namelijk een onderzoek naar de stimulering van walstroom (elektriciteit van het land geleverd aan schepen die zijn afgemeerd) en een onderzoek van TNO naar de verwachte autonome vergroening voor het jaar 2021.

Let op:

  • Wij benadrukken dat bovenstaande geen compleet overzicht is. Meer informatie over alle maatregelen gepresenteerd op Prinsjesdag vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  • De genoemde maatregelen en wijzigingen zijn wetsvoorstellen, tenzij anders vermeld. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer. Let op: De voorstellen kunnen nog wijzigen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief