Skip to content
Foto van iemand die schrijft

Renseigneringsverplichting ook bij btw-vrijstelling en btw-verleggingsregeling!

Gepubliceerd op: 20 januari 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Per 1 januari 2022 is de renseigneringsverplichting in werking getreden, waardoor inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen voortaan verplicht zijn specifieke gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst. De deadline voor het aanleveren van deze gegevens  over 2023 is  uiterlijk op 31 januari aanstaande. Deze renseigneringsverplichting is bijvoorbeeld  van toepassing op betalingen gedaan aan ondernemers die btw-vrijgestelde prestaties verrichten en ondernemers die de btw-verleggingsregeling toepassen. Wat de verplichting precies inhoudt, wat de uitzonderingen zijn en waar u mogelijk alert op moet zijn, leest u op hoofdlijnen in dit artikel.

Renseigneringsverplichting

Op basis van de renseigneringsverplichting dient een inhoudingsplichtige voor de loonheffingen een aantal specifieke gegevens – met betrekking tot betalingen aan natuurlijke personen (niet zijnde medewerkers) – te rapporteren aan de Belastingdienst. Daarbij gaat het ook om toezichthouders en zelfstandigen, voor zover deze niet onder de hieronder genoemde uitzonderingen vallen. De gegevens die van de betreffende persoon gerapporteerd moeten worden zijn het BSN, de naam, de geboortedatum, de adresgegevens en de door de inhoudingsplichtige betaalde bedragen (inclusief datum van uitbetaling) aan de persoon die de werkzaamheden heeft verricht.

Uitzonderingen

Er bestaat een aantal uitzonderingen op de renseigneringsverplichting, te weten: waaronder:

  • De werkzaamheden en diensten die zijn verricht als werknemer, artiest, beroepssporter of lid van een buitenlands gezelschap, als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 of als inwoner van een ander land die in de hoedanigheid van artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting verschuldigd is in Nederland;

  • De werkzaamheden die zijn verricht als vrijwilliger, als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964;

  • De werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt, als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968, waarop btw is vermeld en derhalve in rekening is gebracht.

Ondernemers die btw-vrijgestelde prestaties verrichten of de btw-verleggingsregeling toepassen

Als u iemand inhuurt, zal diegene doorgaans kwalificeren als btw-ondernemer. Afhankelijk van de prestaties die dit individu verricht, is deze verplicht een factuur met btw uit te reiken en valt deze onder de laatste uitzonderingscategorie.

Dit is echter bijvoorbeeld niet het geval indien dit individu geen factuur hoeft uit te reiken, een btw-vrijstelling toepast (bijvoorbeeld in de zorgsector) of de btw-verleggingsregeling toepast. In deze  gevallen moet de inhoudingsplichtige wel de persoonlijke gegevens van de betreffende ondernemer aanleveren.

Deadline aanlevering

Aanlevering van de gegevens bij de Belastingdienst dient na afloop van het kalenderjaar plaats te vinden, uiterlijk op 31 januari. De gegevens over 2023 moeten dan ook uiterlijk 31 januari aanstaande bij de Belastingdienst worden aangeleverd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over uw verplichtingen of behoefte hebben aan ondersteuning bij de gegevensaanlevering, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen Baker Tilly of met één van de loonheffingsspecialisten van Baker Tilly.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief