Skip to content
Foto van vrouw die sleutel in slot steekt

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning onder druk

Gepubliceerd op: 11 november 2021
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Met ingang van 1 januari 2017 is de vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen voor de eigen woning (weer) verruimd naar € 100.000. De vrijstelling bedraagt nu € 105.302 (2021). Gezien de huidige prijsontwikkelingen in de woningmarkt kunnen kopers dit steuntje in de rug goed gebruiken. De vrijstelling staat echter al een tijdje onder maatschappelijke druk en het zou zomaar kunnen dat deze vrijstelling door het volgende kabinet wordt afgeschaft. Een goede reden om nog eens te kijken hoe u gebruik kunt maken van deze vrijstelling.

Voorwaarden voor belastingvrij schenken eigen woning

Wie een belastingvrije schenking voor een eigen woning wil doen, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De persoon die de schenking krijgt of zijn/haar partner is tussen de 18 en 40 jaar. De schenking moet dus niet later dan de 40e verjaardag van de verkrijger of zijn/haar partner geschonken zijn.

 • Het bedrag moet worden gebruikt voor:

  • Aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning;

  • Aflossing van de eigenwoningschuld;

  • Aflossing van een restschuld van de verkochte eigen woning;

  • Afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

 • Het bedrag van de schenking moet uiterlijk aan het eind van het 2e jaar na het jaar van de schenking zijn besteed aan de eigen woning.

Ook belastingvrij schenken aan niet-familieleden

De vrijstelling van € 105.302 geldt per schenker. Het is dus mogelijk dat iemand van meerdere personen een schenking krijgt en dus ook meerdere keren een beroep doet op de vrijstelling van schenkbelasting. De vrijstelling geldt overigens ook voor schenkingen aan niet-familieleden.

Bewijslast

Houd er rekening mee, dat de Belastingdienst kan vragen om met documenten te bewijzen dat de schenking tijdig is besteed aan de eigen woning. De verhoogde vrijstelling kan worden teruggenomen indien dit niet kan worden bewezen.

Maatschappelijke druk

Zoals gezegd neemt de maatschappelijke druk op deze vrijstelling steeds meer toe. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën blijkt dat de schenkingsvrijstelling voornamelijk huishoudens met een financieel gunstige uitgangssituatie bereikt, terwijl de vrijstelling bedoeld was om de ‘onderwaterproblematiek’ tegen te gaan. Dit probleem blijkt de laatste jaren nauwelijks meer aan de orde is.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet wordt de vrijstelling momenteel nog niet aangepast of afgeschaft. De staatssecretaris van Financiën geeft aan dat het aan het volgende kabinet is om hierover te beslissen. Het is op dit moment dus onzeker hoe lang deze vrijstelling blijft bestaan.

Nog gebruikmaken van de vrijstelling?

Heeft u plannen om een schenking te doen voor een eigen woning? En wilt u weten of u gebruik kunt maken van deze eenmalig verhoogde vrijstelling voor het mogelijk te laat is? Neem dan contact op met uw belastingadviseur bij Baker Tilly en wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief