Skip to content
Gepubliceerd op: 15 februari 2017
Type publicatie Kennisartikel
Werkt u wel eens met stagiairs? Staat daarbij het leerdoel echt centraal of verrichten de stagiairs productieve arbeid? Vaak voeren stagiairs werk uit van een ‘gewone’ werknemer dat gericht is op productie draaien en omzet maken. De zogenaamde stagiair heeft in dat geval recht op het wettelijk minimumloon. Werkgevers die zich niet aan deze regels houden, riskeren een boete en betaling van het achterstallige loon. Onze handige checklist helpt u inzicht te krijgen in de situatie binnen uw organisatie.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert, onder andere in het kader van misbruik van stagiairs, op de naleving van de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML). Er is namelijk slechts sprake van een stage als in de praktijk het leerdoel van de stagiair centraal staat. In dat geval is de WML niet van toepassing. Constateert de Inspectie SZW dat er sprake is van onderbetaling, dan kunnen zij een boete opleggen en nabetaling van het achterstallige loon afdwingen. Tevens kan een dergelijke constatering diverse arbeidsrechtelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de ketenregeling (opvolgende contracten voor bepaalde tijd) en voor de opbouw van het arbeidsverleden in het kader de transitievergoeding.

GGZ-instellingen in de fout

Zo deed de Inspectie SZW onderzoek bij twee ggz-instellingen, waar stagiairs, na het afronden van hun opleiding, voor 32 uur per week aan de slag gingen. De stagiairs ontvingen een stagevergoeding van €300 per maand, maar de Inspectie SZW concludeerde dat de stagiairs feitelijk als gewone werknemers werkzaam waren. De stagiairs behoorden een gewone dienstbetrekking te hebben en werden dus onderbetaald. De ggz-instellingen moesten de stagiairs het achterstallig loon nabetalen en kregen, ondanks dat zij gedurende het onderzoek hun beleid hebben aangepast, een boete opgelegd door de Inspectie SZW.

Checklist

Van belang is dat er altijd gekeken wordt naar de feitelijke omstandigheden om te beoordelen of er sprake is van een stage. In aanvulling op de wet- en regelgeving heeft de overheid de meest kenmerkende criteria van een stage geformuleerd. Aan de hand van bijgaande checklist kunt u nagaan of u aan die criteria voldoet.

Werken met stagiairs

Als u werkt met stagiairs, zorg er dan voor dat zij ook daadwerkelijk stagewerk verrichten en niet vergelijkbaar zijn met uw reguliere werknemers. Wilt u meer weten over dit onderwerp neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief