Skip to content
Gepubliceerd op: 07 juni 2017
Type publicatie Kennisartikel
Misschien heeft u op dit moment een langdurig zieke werknemer binnen uw organisatie. Of u herkent de situatie dat uw werknemer zich ziek meldt vanaf het vakantieadres. Om te zorgen dat zowel u als uw werknemer niet voor verrassingen komen te staan aan het einde van die heerlijke zomervakantie, zetten wij nog even de feiten voor u op een rijtje.

Opbouw vakantiedagen

Sinds 2012 blijft een werknemer tijdens ziekte vakantiedagen opbouwen. De zieke werknemer is echter verplicht vakantiedagen op te nemen wanneer hij tijdens ziekte op vakantie gaat. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de opbouw van wettelijke (20 vakantiedagen per jaar op fulltime basis) en bovenwettelijke vakantiedagen (alles boven de 20 vakantiedagen per jaar op fulltime basis). De opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kan uitgesloten worden tijdens ziekte mits dit in de arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of CAO staat.

Maak afspraken over vakantie en verzuim

Het is dus van belang in contact te treden met uw zieke werknemer en afspraken over de opname van de vakantiedagen te maken, zeker wanneer deze volledig arbeidsongeschikt is. Dit zal overigens in overleg dienen te gaan met de bedrijfsarts omdat de vakantie de re-integratie en de genezing niet mag belemmeren. Afspraken maken over opname van vakantiedagen is niet alleen in belang van de werkgever zodat die niet te maken krijgt met een stuwmeer aan vakantiedagen, maar ook voor de werknemer omdat vakantiedagen ook vervallen en verjaren. Niet alle werkgevers houden daar echter een goede administratie van bij.

Ziek tijdens vakantie

En wat te doen als een werknemer gezond op vakantie gaat maar zich ziek meldt gedurende zijn vakantie? In dat geval is sprake van arbeidsongeschiktheid en niet van vakantie. Gedurende die periode kunnen geen vakantiedagen afgeboekt worden, maar dient loon bij ziekte betaald te worden. Dit geldt echter alleen als de werknemer zich ook daadwerkelijk ziek meldt, conform het in de organisatie geldende verzuimprotocol. U kunt in dit protocol laten opnemen dat een werknemer verplicht is, bij vakantie in het buitenland, een in de Engelse taal opgestelde doktersverklaring bij terugkomst te laten overleggen en dat een werknemer nog gezien moet worden door een arbo-arts.

Hulp nodig bij het opstellen of aanscherpen van een verzuimprotocol? Of de registratie van vakantiedagen? Wij helpen u daar graag bij!

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief