Skip to content
gebouw

Verschil Garanties en Vrijwaringen bij een overname

Gepubliceerd op: 07 april 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Bij de verkoop van een onderneming zijn de garanties en vrijwaren onderwerpen waar juridisch adviseurs veel aandacht aan besteden en over onderhandelen. Dit is niet voor niets want dit gaat over de risicoverdeling waarbij de belangen groot zijn. Maar wat zijn nu de belangrijkste verschillen? U leest het in deze blog.

Naar Nederlands recht is er geen duidelijk onderscheid tussen een garantie en een vrijwaring. Garanties en vrijwaringen zijn contractuele bedingen die worden ingekleurd door de betekenis die partijen daaraan geven. Beiden hebben betrekking op de financiële risicoverdeling, maar in de verdeling van de aansprakelijkheid verschillen ze nadrukkelijk van elkaar.

Ten eerste ziet een vrijwaring op een specifiek kenbaar risico ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Daarvan zijn partijen overeengekomen dat dit risico voor verkoper blijft. Een garantie daarentegen ziet op zaken die bij het aangaan van de overeenkomst worden verondersteld juist te zijn.

Daarnaast komen partijen veelal overeen dat de garanties worden beperkt door de bekendheid van koper. Deze bekendheid heeft koper verkregen door het uitvoeren van een due diligence onderzoek en de mededelingen door verkoper aan koper. Deze wetenschap wordt koper toegerekend met als gevolg dat verkoper uit hoofde van de garanties geen verplichting heeft tot vergoeding van schade. Hiermee wordt voorkomen dat koper bij het aangaan van de overeenkomst al bekend is met een potentiële claim onder de garanties. Voorgaande geldt uitdrukkelijk niet voor vrijwaringen omdat die zien op specifieke risico’s die zijn gesignaleerd en waarvan partijen zijn overeengekomen dat deze voor rekening en risico van verkoper blijven.

Een derde verschil is de juridische kwalificatie van een vrijwaring ten opzichte van een garantie. Een vrijwaring betreft een vordering tot nakoming waarvoor de eis van een tekortkoming niet geldt. Bij een schending van een garantie dient de tekortkoming voldoende aangetoond te worden.

Tot slot is een belangrijk verschil dat de aansprakelijkheid voor schade bij een vrijwaring in beginsel niet wordt beperkt. Daartegenover worden voor garanties nadere beperkingen overeengekomen.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wenst u juridische begeleiding bij een overname of due diligence onderzoek, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Legal Advisory via [email protected].  

Wist u dat: Baker Tilly alle disciplines voor succesvolle bedrijfsoverdracht in huis heeft met vaste aanspreekpunten voor uw juridische, fiscale, financiële en strategische vraagstukken?

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief