Skip to content
Foto van woningen met zonnepanelen

Wat gaat er wijzigen in de verhuurderheffing en aftrek van rente?

Gepubliceerd op: 20 december 2021
Type publicatie Kennisartikel
Zowel het Belastingplan 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer op Prinsjesdag als het coalitieakkoord dat op 15 december 2021 werd gepresenteerd bevat maatregelen die van belang kunnen zijn voor u als woningcorporatie. We doelen hier uiteraard op de verhuurderheffing en de aftrek van rente. In dit artikel nemen wij u mee in de wijzigingen op korte termijn én de aangekondigde plannen op lange termijn.

Verhuurderheffing: wijzigingen per 2022

Het kabinet gaat per 1 januari 2022 het tarief van de verhuurderheffing verlagen naar 0,332% (2021: 0,526%) over de gemiddelde WOZ-waarde. Deze verlaging moet leiden tot meer investeringsruimte bij woningcorporaties voor nieuwbouw en verduurzaming van woningen. Echter, in de praktijk verwachten wij dat (een deel van) deze tegemoetkoming teniet wordt gedaan door een stijging van de WOZ-waarden. Het is dus de vraag of de verlaging van het tarief bij u als woningcorporatie daadwerkelijk gaat zorgen voor extra investeringen in nieuwbouw en verduurzaming.

Afschaffing per 2023?

In het coalitieakkoord van 15 december 2021 staat het voornemen om de verhuurderheffing helemaal af te schaffen. Het voorstel houdt in, dat vanaf 2023 de heffing in stappen moeten worden afgebouwd. Na 2025 moet de verhuurderheffing dan helemaal verdwenen zijn. Het geld dat hierdoor bij woningcorporaties vrijkomt, moet door hen gebruikt gaan worden voor de bouw van betaalbare huurwoningen, verduurzaming verbetering en leefbaarheid. Uiteraard geldt dat het hier gaat om voorstellen in het coalitieakkoord. Het is afwachten wat de exacte invulling in het regeerakkoord gaat worden.

Beperking renteaftrek

De verlaging van de verhuurderheffing is deels een compensatie voor de verwachte lastenverzwaring als gevolg van de aanpassing van de generieke renteaftrekbeperking (earningsstrippingmaatregel) in de vennootschapsbelasting. Deze maatregel beperkt de aftrekbaarheid van de per saldo verschuldigde rente. Per 1 januari 2022 wordt deze generieke renteaftrekbeperking namelijk aangescherpt. Nu is het saldo aan rente aftrekbaar tot het hoogste bedrag van een maximum van 30% van de fiscale EBITDA of een maximum van € 1 miljoen. Met ingang van volgend jaar wordt het EBITDA-percentage verlaagd naar 20%.

Impact op voorlopige aanslag 2022

De aanscherping kan invloed hebben op de aftrekbaarheid van rente op leningen. De verlaging van het EBITDA-percentage leidt tot minder renteaftrek waardoor uiteindelijk meer vennootschapsbelasting verschuldigd is. Onze tip: houd hier alvast rekening mee bij het aanvragen van de voorlopige aanslag 2022.

Wij helpen u graag!

Dat deze maatregelen een directe impact hebben op u als woningcorporatie is duidelijk. De exacte impact van deze maatregelen is echter per woningcorporatie verschillend. Wij helpen u graag om dit in kaart te brengen. Neem daarvoor gerust contact met mij op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief