Belastingdienst mag geen gebruik maken van politiecamera's voor bewijs privégebruik auto van de zaak

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Belastingdienst geen gebruik mag maken van beelden van politiecamera’s met Automatic Number Plate Recognition (ANPR)voor het bewijzen van privégebruik van een auto van de zaak. Het gebruik van foto’s van ANPR-camera’s voor het bewijzen van privégebruik van een auto van de zaak vormt een ongeoorloofde inbreuk op het privéleven van de belanghebbende.

Belanghebbende had een auto van de zaak ter beschikking gekregen van zijn werkgever. De inspecteur heeft een beschikking Verklaring privégebruik auto afgegeven. De inspecteur heeft belanghebbende verzocht om zijn rittenregistratie te overleggen over de periode 1 januari 2010 tot en met 6 september 2011. De inspecteur heeft de rittenregistratie vergeleken met foto’s die zijn gemaakt met ANPR-camera’s boven de snelwegen. De inspecteur heeft naheffingsaanslagen opgelegd betreffende de bijtelling privégebruik auto. De inspecteur had geconstateerd dat de auto in 2010 en in 2011 op een weg is gesignaleerd op dagen waarop volgens belanghebbende rittenregistratie niet of elders met de auto is gereden.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de inspecteur de naheffingsaanslagen niet mocht baseren op de met behulp van ANPR-camera’s verkregen informatie. Het gebruik van de met ANPR-camera’s verkregen informatie is een inbreuk op het privéleven van belanghebbende. Voor deze inbreuk bestaat geen voldoende precieze wettelijke grondslag. De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar een verwijzingshof. Het verwijzingshof moet beoordelen of belanghebbende het vereiste bewijs heeft geleverd dat de auto op kalenderbasis niet meer dan 500 privé kilometers heeft gereden, zonder acht te slaan op de met behulp van ANPR-camera’s verkregen informatie.