Besluit staatssecretaris: Lid van Raad van Commissarissen geen ondernemer voor de btw

Zeer recent heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd (nr. 2021-9403; hierna: het Besluit) over de btw-positie van leden van Raden van Commissarissen, leden van Raden van Toezicht en leden van verschillende commissies. In dit artikel gaan wij kort in op de inhoud van het Besluit en de gevolgen voor de praktijk.

Inhoud van het besluit

Aanleiding voor het Besluit is het arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak IO (nr. C-420/18), waarin de Europese rechter oordeelt dat een lid van een bezwarenadviescommissie zijn werkzaamheden niet als btw-ondernemer verricht vanwege het ontbreken van de vereiste zelfstandigheid. De staatssecretaris trekt deze lijn nu door naar de btw-positie van leden van Raden van Commissarissen, leden van een intern toezichthoudend orgaan (bijv. Raden van Toezicht) en leden van verschillende commissies (bijv. bezwarenadviescommissies en geschillencommissies). Deze personen zijn geen ondernemer voor de btw indien hun (toezicht)werkzaamheden als geheel worden verricht op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan dan wel van de commissie.

Gevolgen voor de praktijk

Lange tijd bestond onduidelijkheid over de heffing van btw met betrekking tot vergoedingen die de in het Besluit genoemde toezichthouders en commissieleden voor hun werkzaamheden ontvingen. Met het Besluit verschaft de staatssecretaris meer duidelijkheid voor de Nederlandse praktijk. Indien een dergelijke persoon bij de uitoefening van zijn taken als geheel op naam van en onder verantwoordelijkheid van het orgaan of de commissie handelt, hoeft hij geen btw in rekening te brengen. Ook keurt de staatssecretaris goed dat voor de periode vanaf 13 juni 2019 tot 7 mei 2021 in rekening gebrachte btw niet hoeft te worden gecorrigeerd. Het Besluit is met name interessant voor organisaties die diensten afnemen van de in het Besluit genoemde toezichthouders en commissieleden en de in rekening gebrachte btw niet (volledig) kunnen verrekenen.

Indien u de gevolgen van dit Besluit voor uw btw-positie wilt bespreken, neemt u dan contact op met Rakesh Ghirah.