Compensatieregeling rentederivaten mkb

Er is positief nieuws voor gedupeerde ondernemers met rentederivaten: zij kunnen nu compensatie krijgen voor het financieel nadeel dat ze hebben geleden. Vorige maand is namelijk het zogenaamde Herstelkader Rentederivaten van kracht geworden, dat dit mogelijk maakt.

De banken zijn verantwoordelijk voor een goede en voorspoedige uitvoering van het herstelkader. Zij gaan alle dossiers die binnen de scope van het herstelkader vallen, toetsen aan het herstelkader. Het gaat hierbij vooral om klanten uit het mkb. Ook als klanten reeds compensatie hebben aangeboden gekregen of al hebben ontvangen, worden hun dossiers opnieuw getoetst. In totaal worden circa 24.000 contracten van ongeveer 19.000 klanten opnieuw door de banken beoordeeld.

“Banken bieden bezitters van rentederivaten vaak een coulance-regeling, maar het is onze ervaring dat de verhaalbare schade vaak groter is dan op het eerste gezicht wordt vermoed”, stelt Bram van Mensvoort van Baker Tilly Corporate Finance.

Corporate Finance heeft de expertise in huis om ondernemers die rentederivaten hebben afgenomen van banken, goed te begeleiden. “We stellen een second opinion rapport op en gaan in gesprek met de bank om er een goede deal uit te halen”, vult Maarten van Kampen aan.

Heeft u een rentederivaat en weet u niet wat te doen? Neem dan contact op met één van onze Corporate Finance adviseurs. Wij weten alles over de mogelijkheden die er zijn om tot een goede regeling met uw bank te komen.