ECOFIN zet volgende stap naar MOSS voor goederen

De ECOFIN verwelkomt het btw-actieplan van de Europese Commissie en is van mening dat het huidige Europese btw-systeem nodig gemoderniseerd moet worden, waarbij het belangrijk is rekening te houden met de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven.

De ECOFIN heeft de volgende conclusies genomen over een nieuw btw-systeem voor e-commerce bedrijven:

  • De btw-compliance verplichtingen binnen de EU moeten worden verminderd voor zowel EU als non-EU bedrijven;
  • Het is belangrijk om verder na te denken over de btw-positie van de kleine ondernemers zonder dat een concurrentieverstoring optreedt. Dit ter bevordering van een verdere groei, de banenmarkt en de economie in de EU;
  • Er moet een oplossing komen voor het concurrentienadeel dat wordt geleden door het Europese bedrijfsleven als gevolg van de toepassing van de vrijstelling bij import van kleine commerciële zendingen door niet-EU leveranciers;
  • De cross-border e-commerce verkoop snakt naar een vereenvoudiging, een mogelijkheid daarin is de uitbreiding van het huidige MOSS systeem voor online goederenverkoop. Daarbij is een nadere analyse en technisch onderzoek nodig naar vereenvoudigingsmaatregelen op EU-niveau, waaronder de implementatie van een eventuele drempel;
  • Eveneens moet het debat worden voorgezet met betrekking tot de introductie van één ‘single audit’ in het vestigingsland van de bedrijven welke grensoverschrijdende transacties verrichten;
  • De ECOFIN ontvangt graag de resultaten van het lopend onderzoek van de Europese Commissie met betrekking tot de btw-problemen bij grensoverschrijdende e-commerce transacties en de wetsvoorstellen van de Europese Commissie.

De ECOFIN heeft weer een aantal belangrijke stappen gezet ten behoeve van de Europese e-commerce sector. De grootste btw-problemen worden erkend en de MOSS uitbreiding staat nog op de planning. Een technisch onderzoek zal moeten uitwijzen welke nadere vereenvoudigingsmaatregelen nodig zijn. Kortom een vereenvoudiging van de btw-regelgeving voor e-commerce bedrijven lijkt er toch echt te komen!

Bron: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/