Europese Commissie treft maatregelen tegen astronomische btw-fraude

Het huidige Europese systeem voor de heffing van btw op intracommunautaire B2B (business-to-business) goederentransacties is erg fraudegevoelig. Geschat wordt dat de Lidstaten jaarlijks voor ongeveer €50 miljard aan belastingopbrengsten mislopen door grensoverschrijdende btw-fraude. Met het oog hierop heeft de Europese Commissie zeer recent een nieuw btw-systeem voor intracommunautaire goederenhandel aangekondigd. De Commissie verwacht dat dit nieuwe systeem, dat zou moeten ingaan vanaf 2022, de misgelopen belastingopbrengsten met tachtig procent zal reduceren.

Wezenlijk andere heffingssystematiek

Het door de Commissie voorgestelde nieuwe btw-systeem kent een heffingssystematiek die wezenlijk anders is dan die van het huidige regime. De verkoper van de goederen kan niet langer een nultarief toepassen op zijn intracommunautaire leveringen. In plaats daarvan dient hij aan zijn afnemer btw in rekening te brengen tegen het tarief van de Lidstaat waar de goederen naartoe getransporteerd worden. Om de administratieve lasten terug te dringen, kan de verkoper gebruik maken van de zogenoemde One-Stop Shop (OSS). Met de OSS kan hij de btw op al zijn intracommunautaire leveringen rapporteren en afdragen in slechts één Lidstaat.

Registratie als Certified Taxable Person

Een belangrijk element van het nieuwe btw-systeem is dat betrouwbaar geachte handelaars zich kunnen laten registreren als ‘Certified Taxable Person’ (CTP). Als de koper van intracommunautair geleverde goederen een CTP is, dan hoeft de verkoper geen btw aan hem in rekening te brengen. In plaats daarvan wordt de heffing van btw verlegd naar de koper – die overigens ook van de OSS gebruik kan maken.

Eenvoudigere btw-heffing

Tot slot heeft de Europese Commissie wetsvoorstellen gedaan om verschillende aspecten van de btw-heffing in intracommunautaire context te vereenvoudigen. In het bijzonder bevatten de voorstellen regelingen betreffende leveringen vanuit call-off stock, de rol van het btw-identificatienummer, het benodigde bewijs voor grensoverschrijdend vervoer en de btw-behandeling van ketentransacties.

Grote impact voor bedrijfsprocessen

Indien de voorstellen van de Commissie worden aangenomen, zullen zij de btw-heffing op intracommunautaire goederentransacties drastisch wijzigen. Ondernemers zullen de keus moeten maken of zij zich willen laten registreren als CTP of niet. Bovendien zullen zij hun bedrijfsprocessen moeten aanpassen aan de nieuwe heffingssystematiek. In deze context verwachten we dat ondernemers onder meer hun facturering, klant- en leveranciersacceptatieprocedures, ERP-configuraties en btw-rapportage zullen moeten herzien. Indien u de mogelijke implicaties voor uw bedrijf wilt bespreken, neemt u dan contact op met uw Baker Tilly fiscaal adviseur.