Financieren – wat zijn tegenwoordig de bancaire mogelijkheden?

Het is een bekende ontwikkeling die ook naar voren komt in onder meer de blog van Lorijn van Leersum, partner van Baker Tilly Corporate Finance: banken kunnen, door bijvoorbeeld strengere kapitaaleisen, minder financiering verstrekken dan voorheen. Toch zijn er diverse mogelijkheden die banken kunnen inzetten als aanvulling op, of vervanging van een reguliere financiering:

Garantieregelingen. Hierbij staat de overheid garant voor een deel van de lening, waardoor banken sneller geneigd zijn een financiering toch te verstrekken als er een tekort is aan zekerheid. Zowel voor kleine als grote bedrijven zijn regelingen beschikbaar. Bijkomend voordeel is dat het tarief op de bancaire lening daalt doordat er meer zekerheid is voor de bank.
Kortingsregelingen. De grote banken maken gebruik van de EIB of TLTRO regeling om korting te verlenen op de rente of afsluitprovisie van een financiering. De rentekorting kan oplopen tot 0,65% (bij de Rabobank), onder meer afhankelijk van de looptijd van een lening.
Naast een regulier krediet of lening moeten ook lease en factoring (financiering van debiteuren of voorraad) niet worden vergeten. Deze financieringen worden vaak makkelijker en sneller verstrekt dan een ‘normale’ lening of krediet, en zorgen ervoor dat de ‘financieringscapaciteit’ bij de bank beter in stand blijft.
Voor innovatieve en duurzame bedrijven zijn er bijvoorbeeld de groei- en innovatielening van de ABN Amro of de Groene lening van de Rabobank.
Ook zijn er achtergestelde oplossingen voor ondernemingen met onvoldoende vermogen, bijvoorbeeld het Stimuleringskapitaal en Vermogensversterkinglening van de Rabobank.

Meer weten over financiering of oplossingen bij banken? Neem dan contact op met Lorijn van Leersum van Corporate Finance.

Dit bericht is onderdeel van een serie over berichten over (alternatieve) financiering. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe financieringsvormen bijgekomen. Corporate Finance houdt de ontwikkelingen goed bij en heeft ervaring met diverse (alternatieve) financieringsvormen. Zie ook het vorige bericht in deze serie.