Herstel arbeidsovereenkomst in hoger beroep

De Wet Werk en Zekerheid biedt een medewerker de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen de goedkeuring van het UWV van een ontslagaanvraag. Dat een hoger beroep wel degelijk kan leiden tot een ander oordeel, blijkt uit een uitspraak (april 2016) van de rechtbank Amsterdam. Het grote nadeel voor u als werkgever is de lange onzekerheid na een ontslag, de kans op herstel van de arbeidsovereenkomst en nabetaling van salaris.

In deze zaak had het UWV toestemming verleend aan de werkgever om de arbeidsovereenkomst met een van zijn medewerkers op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen. Met de verkregen toestemming zegde de werkgever de arbeidsovereenkomst op en betaalde de werkgever de medewerker een transitievergoeding. De medewerker was van mening dat er geen slechte c.q. slechter wordende financiƫle situatie bestond. Bovendien was niet onderbouwd waarom juist zijn functie zou moeten komen te vervallen. De medewerker verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te herstellen.

Gebrekkige onderbouwing

De rechter oordeelde dat er wel sprake was van een slechter wordende financiƫle situatie en een negatief eigen vermogen. De werkgever had echter niet (voldoende) inzichtelijk gemaakt dat de toekomstverwachtingen meebrachten dat ingrijpen noodzakelijk was. Daarnaast bestonden de werkzaamheden, die de medewerker uitvoerde, nog steeds. De kantonrechter veroordeelde de werkgever, vanwege de gebrekkige onderbouwing, tot herstel van de arbeidsovereenkomst.

Transitievergoeding niet terugbetalen

Voor de tussenliggende periode treft de kantonrechter een voorziening, door werkgever te veroordelen het verschil tussen het laatst verdiende salaris en de door de medewerker ontvangen WW-uitkering aan medewerker te voldoen. De door medewerker ontvangen transitievergoeding hoeft niet aan de werkgever terug betaald te worden om zo deels gemist pensioen te compenseren.

Hulp nodig?

Bent u voornemens een medewerker te ontslaan? Neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory om te kijken of en zo ja, hoe u dit het beste aan kunt pakken.