Minimumjeugdloon per 1 juli 2017 omhoog: wat moet u doen?

Met ingang van 1 juli 2017 veranderen de regels met betrekking tot de hoogte van het wettelijk minimumjeugdloon. Vanaf die datum wordt het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers van 22 jaar en ouder verhoogd naar het huidige wettelijk volwassen minimumloon zoals dat geldt voor werknemers van 23 jaar en ouder. Vanaf 1 juli 2019 gebeurt dit nog eens voor werknemers van 21 jaar en ouder. Daarnaast dient met ingang van 1 juli 2017 en nogmaals per 1 juli 2019 voor de categorie werknemers van 18 tot 21 jaar het vaste percentage van het wettelijk minimumjeugdloon te worden verhoogd. Wat bekent dit in de praktijk?

Het verhogen van het minimumjeugdloon gaat in twee stappen:

  • Per 1 juli 2017 wordt het minimumjeugdloon van een 22-jarige verhoogd naar 100% (van het wettelijk volwassen minimumloon). Daarmee wordt het minimumjeugdloon voor een 22-jarige gelijk aan dat van iemand van 23 jaar. Voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumjeugdloon omhoog.
  • Per 1 juli 2019 wordt ook het minimumjeugdloon van een 21-jarige verhoogd naar 100% (van het wettelijk volwassen minimumloon). Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumjeugdloon nog een keer omhoog.

Overzicht verhogingen minimumjeugdloon

Na 1 jaar vindt er een tussentijdse evaluatie plaats waardoor het mogelijk is dat er voor de wijziging per 1 juli 2019 nog aanvullende regels gaan gelden. In onderstaand schema vindt u een overzicht van de (procentuele) verhogingen van de minimumjeugdlonen. 

Procentuele verhogingen van de minimumjeugdlonen
Leeftijd Nu 1 juli 2017 1 juli 2019
23 jaar en ouder 100% 100% 100%
22 jaar 85% 100% 100%
21 jaar 72,5% 85% 100%
20 jaar 61,5% 70% 80%
19 jaar 52,5% 55% 60%
18 jaar 45,5% 47,5% 50%
17 jaar 39,5% 39,5% 39,5%
16 jaar 34,5% 34,5% 34,5%
15 jaar 30% 30% 30%

Lage-inkomensvoordeel

Feit is dat u, als werkgever, in twee stappen meer loon moet gaan betalen voor werknemers van 21 en 22 jaar. Een deel van de stijging van deze loonkosten kunt u terugkrijgen via de compensatieregeling Lage-inkomensvoordeel. Lees meer over de voorwaarden van deze compensatieregeling

Compensatieregeling: Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon

U kunt, in verband met de verhoogde loonkosten voor 18- tot 21-jarigen mogelijk in aanmerking komen voor de compensatieregeling: tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon. Vanaf 1 juli 2019 geldt dit evenwel niet meer voor 21-jarigen, voor hen kunt u dan weer gebruik maken van de compensatieregeling: Lage-inkomensvoordeel.

Geen verhoging minimumjeugdloon voor leerwerkplekken

De zogenaamde leerwerkplekken van de beroepsbegeleiding leerweg (BBL) in het mbo vallen niet onder deze regeling. Voor leerling-werknemers van 18, 19 en 20 jaar die werkzaam zijn via een zogenaamde leerwerkplek bent u als werkgever geen verhoogd percentage van het minimumjeugdloon verschuldigd. Deze uitzondering geldt overigens niet voor werknemers van 21 en 22 jaar die werkzaam zijn via een leerplek, hiervoor bent u gewoon het verhoogde minimumloon verschuldigd. Maar, u kunt dan mogelijk gebruik maken van de compensatieregeling: Lage-inkomensvoordeel.

Meer informatie

Wilt u meer weten hoe deze wijzigingen automatisch doorgevoerd kunnen worden in uw salarisadministratie? Of wilt u weten of u te maken krijgt met deze wijzigingen of in aanmerking komt voor de compensatieregelingen? Neem dan contact op met Dennis Heij of één van de andere salarisadviseurs van Baker Tilly Employment Advisory.