Anneke van Zanen-Nieberg verlaat Baker Tilly

Anneke van Zanen-Nieberg stopt als voorzitter Raad van Bestuur bij Baker Tilly. In de media viel deze week al te lezen dat Anneke werd genoemd als één van de kandidaten in de race voor voorzitter van NOC*NSF. Inmiddels heeft het NOC*NSF bekendgemaakt dat zij Anneke van Zanen-Nieberg gaan voordragen als nieuwe voorzitter van het NOC*NSF.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra: “Anneke heeft in het afgelopen jaar met kracht een forse positieve impuls gegeven aan de ontwikkeling van Baker Tilly: een verdere verbetering van de kwaliteit en de organisatorische randvoorwaarden die dat vraagt. De mogelijke rol als voorzitter NOC*NSF is op haar pad gekomen. Wij zijn als RvC met Anneke bij elkaar gekomen om werkafspraken te maken. Onverhoopt is gebleken dat wij hier niet uitkwamen. Alle factoren afwegend heeft Anneke gekozen voor de kandidatuur van het voorzitterschap van het NOC*NSF. Wij respecteren haar keuze.”

Anneke van Zanen-Nieberg over haar vertrek: “Ik ben al jaren op vrijwillige basis in de sport actief. Deze functie als voorzitter NOC*NSF is dan ook een functie die ik ambieer en waar ik met veel energie invulling aan wil gaan geven, als de algemene vergadering mij kiest. Met pijn in het hart neem ik deze beslissing, omdat ik het afgelopen jaar Baker Tilly heb ervaren als een buitengewoon goede organisatie.”

Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra: “Wij vinden het jammer dat Anneke de organisatie gaat verlaten en gaan in haar een gedreven bestuurder missen. Uiteraard kennen wij Annekes passie voor de Nederlandse sport en zien dat deze voordracht voor haar een unieke kans is.”