Baker Tilly Berk kiest voor nieuwe applicatie documentbeheer

Baker Tilly Berk heeft voor het verwerken, creëren en archiveren van documenten en dossiers gekozen voor de document management oplossing van IDB Groep: DigiOffice. De overstap naar een nieuwe applicatie voor documentbeheer maakt onderdeel uit van het verder digitaliseren van de bedrijfsprocessen van Baker Tilly. Matthijs de Zoeten, manager ICT bij Baker Tilly Berk over de overstap naar DigiOffice: “Er was dringend behoefte aan het optimaliseren van het documentbeheer. Goed documentbeheer draagt bij aan de samenwerking tussen vestigingen en disciplines en borgt de kwaliteit van ons werk. De functionaliteiten en techniek van DigiOffice gaan ons helpen om de efficiency in onze bedrijfsvoering te vergroten. Zowel bij de opslag als bij de creatie van nieuwe documenten.”

Aanleiding

Aanleiding voor Baker Tilly Berk om over te stappen op DigiOffice was dat de bestaande oplossing voor gestructureerde opslag van documenten en e-mails op klant- en dossierniveau niet langer aan de eisen voldeed. Omdat er geen zicht was op doorontwikkeling van deze applicatie is gezocht naar een nieuwe leverancier. Matthijs de Zoeten: “De oplossing van IDB Groep sprong eruit door de gebruiksvriendelijkheid en de uitgebreide mogelijkheden. Bovendien is DigiOffice goed aan te sluiten op ons ERP-systeem en andere nieuwe applicaties, zoals bijvoorbeeld de applicatie van Pinkweb voor ons klantenportaal.”

Implementatie gestart

Een pilot met DigiOffice op een van de vestigingen van Baker Tilly is eind 2016 succesvol afgerond. Stapsgewijs wordt de data uit het huidige systeem overgezet naar DigiOffice. Nog vóór de zomervakantie is DigiOffice volledig geïmplementeerd in de interne organisatie. Arie Sterrenburg, directeur Consultancy van IDB Groep over de samenwerking met Baker Tilly Berk: “We hebben samen met Baker Tilly Berk een mooi resultaat bereikt. Binnen het afgesproken budget en in een korte doorlooptijd is de pilot opgeleverd. Het zeer gemotiveerde en enthousiaste projectteam van Baker Tilly Berk is hierbij een belangrijke factor geweest.”