Baker Tilly Berk werft externe bestuursvoorzitter

Gouda, 19 mei 2017. De huidige bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk N.V., Arno van der Heijden, treedt terug met ingang van 1 juli 2017. Baker Tilly Berk is een wervingsprocedure gestart voor een externe bestuurder. Deze te werven nieuwe bestuurder is beoogd toekomstig voorzitter. Met de werving van een extern bestuurder meent Baker Tilly Berk nog beter invulling te kunnen geven aan de implementatie van de verbetermaatregelen in het accountantsberoep.

Eind 2016 is reeds besloten dat Marcel Huisman, partner RA en verbonden aan de vestiging Nijmegen, per 1 juli 2017 zal worden benoemd tot bestuurslid van Baker Tilly Berk. Marcel neemt tijdelijk de voorzittersrol binnen het bestuur op zich. Na de komst van de nieuwe externe bestuurder zal Marcel Huisman de portefeuille kwaliteit invullen binnen het bestuur. Arno van der Heijden maakt de keuze om terug te gaan naar de praktijk. Vanaf 1 juli 2017 bestaat het bestuur van Baker Tilly Berk uit Marcel Huisman RA, Jeroen Spiekker RA en mr. Rob Loves.