Baker Tilly kiest voor mkb, familiebedrijven en publieke sector

Baker Tilly maakt een duidelijke keuze om volledig te investeren in de kwaliteit van de dienstverlening aan het (inter)nationale mkb, familiebedrijven en de publieke sector. In deze sectoren zit van oudsher de kracht van Baker Tilly en het bedrijf zet zijn capaciteit en middelen dan ook in om deze bedrijven bij te staan. Dit houdt in dat Baker Tilly het proces in gang zal zetten om uiterlijk 1 januari 2020 de OOB-vergunning om te kunnen zetten naar een reguliere Wta-vergunning. Hierdoor worden geen auditopdrachten meer uitgevoerd voor beursfondsen of overige organisaties van openbaar belang.

Bestuursvoorzitter a.i. Marcel Huisman: “Baker Tilly wil zijn kwaliteitsambitie blijvend realiseren en zet dan ook onverminderd in op het investeren in en intensief verbeteren van onze kwaliteit. Scherpe keuzes en focus helpen daarbij om de beschikbare capaciteit en middelen zo goed mogelijk in te zetten. Wij kiezen daarbij nadrukkelijk voor de segmenten waar wij sterk in zijn: het mkb, waaronder familiebedrijven en middelgrote bedrijven en de publieke sector.”

Strategische keuze

“Bij het herijken van onze strategie hebben we vastgesteld welke producten en diensten Baker Tilly in de toekomst zou willen aanbieden en aan welke klanten. Een van de conclusies is dat het bedienen van organisaties van openbaar belang (OOB-klanten) door de auditpraktijk niet tot onze kernactiviteiten behoort. Dit heeft geleid tot de strategische keuze om niet langer audits voor klanten uit het OOB-segment te doen of nieuwe auditopdrachten voor beursfondsen en overige organisaties van openbaar belang te aanvaarden. De auditfee is met zeven OOB-klanten relatief beperkt. Het bedienen van OOB-klanten en het aanhouden van de OOB-vergunning vraagt dan een onevenredige inzet van onze mensen en het beschikbare budget.”

Investeren in kwaliteit

Baker Tilly maakt met deze keuze capaciteit vrij voor andere wettelijke controles dan bij OOB’s. Met de gemaakte keuze kan Baker Tilly gerichter investeren in die markten waarop de focus ligt met de nadruk op het verder verbeteren van de kwaliteit.