Drie nieuwe partners bij Baker Tilly Berk

Bij Baker Tilly Berk zijn drie nieuwe partners benoemd: David Zijlmans (Advisory Public Sector), Aloys Vonk (vestiging Nijmegen) en Maurice van Slooten (vestiging Velsen). Marcel Huisman, bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk over de benoemingen: “De benoemingen van deze drie nieuwe partners zijn representatief voor hoe onze organisatie zich ontwikkelt. De benoemingen van Maurice van Slooten en Aloys Vonk sluiten aan op onze ambitie om de regionale mkb-adviespraktijken te verstevigen. Met de benoeming van David Zijlmans versterken wij onze positie in de publieke sector. Daarnaast is het goed om te zien dat ‘eigen’ mensen zoals Maurice doorgroeien tot partner, maar dat we ook professionals als Aloys en David weten aan te trekken.”

David Zijlmans (42) is opgeleid als registeraccountant aan de Universiteit van Amsterdam. Na vijf jaar te hebben gewerkt als assistent accountant bij Deloitte, start hij in 2002 als controller/hoofd concernfinanciën bij de gemeente Tilburg. David maakt in 2007 de overstap naar EY en volgt in de opleiding International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Hij specialiseert zich, eerst als senior manager later als executive director, als adviseur op het gebied van finance & control voor de publieke sector. Bij Baker Tilly Berk is David verantwoordelijk voor de adviesgerichte dienstverlening aan de overheid en semi publieke instellingen op het gebied van ruimte & vastgoed, het sociaal domein en de bedrijfsvoering.

Maurice van Slooten (38) behaalde in 2004 zijn studie Fiscale Economie en gaat direct na zijn studie bij Baker Tilly Berk als junior belastingadviseur aan de slag. In 2006 rondt hij zijn doctoraal Fiscaal Recht af aan de Universiteit van Amsterdam en in 2009 de beroepsopleiding voor belastingadviseurs (NOB). Naast zijn werk als fiscaal adviseur bij Baker Tilly Berk werkte Maurice ruim 10 jaar in het bedrijf van zijn vader. Bij Baker Tilly Berk ontwikkelde hij zich tot manager belastingadviseur. Als partner wordt hij verantwoordelijk voor het verder vergroten van de (fiscale) adviespraktijk in Velsen en omgeving.  

Aloys Vonk (36) studeerde in 2009 af als accountant (AA) en heeft daarnaast in 2012 de opleiding NBA belasting-accountant afgerond. Aloys werkt sinds 2003 in de accountancy, waarvan ruim 12 jaar bij EY waar hij zich heeft ontwikkeld tot eindverantwoordelijk accountant en adviseur voor het MKB. Hij werd in 2015 benoemd tot executive director en was verantwoordelijk voor de Accounting, Compliance & Reporting praktijk in de regio Eindhoven. Bij Baker Tilly Berk is Aloys verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de MKB accountancy-praktijk in de regio Zuid en maakt deel uit van de leiding van de vestiging Nijmegen.