Omzet Baker Tilly Berk 2016 stijgt met 7% naar € 90,7 miljoen

Gouda, 31 maart 2017 – De omzet van Baker Tilly Berk N.V. komt over 2016 uit op € 90,7 miljoen (2015: € 84,8 miljoen). Dat is een volledig autonome omzetstijging van 7% ten opzichte van 2015. In alle service lines is omzetgroei gerealiseerd, de groei in de auditpraktijk (11,9%) en in de advisering (14,9%) waren het sterkst. Arno van der Heijden, bestuursvoorzitter Baker Tilly Berk: “Een groeiende klantenportefeuille, een sterke groei van wettelijke controleopdrachten en een toenemende vraag naar hoogwaardige advisering leiden tot onze omzetgroei. Ik zie dat als een compliment aan de medewerkers en onze organisatie. Steeds meer organisaties, nationaal en internationaal, weten de weg naar Baker Tilly Berk te vinden. Bovendien plukken wij de vruchten van onze investeringen in een kwaliteitsorganisatie, nieuwe typen dienstverlening en het digitaliseren van onze bedrijfsprocessen. Dit creëert ruimte voor specialistische adviesopdrachten bij onze klanten en we merken dat daar in de markt behoefte aan is.”

Omzet per service line (bedragen x € 1 mln.)

   2016  2015 
 Audit & assurance   € 26,3  € 23,5
 Accounting    € 29,4  € 29,0
 Tax compliance & advisory   € 21,1  € 20,2
 Other advisory   € 13,9  € 12,1

Transparantieverslag 2016

Vanaf vandaag is ook het Transparantieverslag 2016 van Baker Tilly Berk beschikbaar op www.bakertilly.nl/transparantieverslag. In dit jaarlijkse verslag over het kwaliteitsbeleid van Baker Tilly Berk zijn meer kerncijfers over 2016 te vinden. Daarnaast wordt in dit verslag ook melding gemaakt van de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen: Michel de Graaf (52), partner registeraccountant en oud-bestuursvoorzitter. De Graaf is sinds 1988 verbonden aan Baker Tilly Berk. Hij volgt Stefan Jansen op.