Reactie op AFM onderzoek OOB-accountantsorganisaties

Baker Tilly Berk zet uitvoering en implementatie verbetermaatregelen onverminderd door.

Sinds enkele jaren is de accountancysector actief bezig met het doorvoeren van verbetermaatregelen. De AFM concludeert in haar vandaag gepubliceerde rapport dat de implementatie en borging van deze maatregelen te langzaam gaat. Baker Tilly Berk neemt de bevindingen mee in de verdere implementatie van de verbetermaatregelen. Baker Tilly Berk heeft inmiddels de nodige vooruitgang geboekt met het realiseren van de verbetermaatregelen ten opzichte van de onderzoeksperiode, en zal met volle toewijding blijven werken aan het verder implementeren van deze en andere (nieuwe) verbetermaatregelen. Het bestuur van Baker Tilly Berk is van mening dat de inspanningen die accountants (binnen en buiten Baker Tilly Berk) de afgelopen jaren hebben verricht op dit thema onderbelicht zijn in het rapport.

Realisatie zichtbaar maken
Baker Tilly Berk heeft in maart 2016 zijn visie op de gewenste veranderingen, voortvloeiende uit het rapport ‘In het Publiek Belang’, vastgelegd en gedeeld met de AFM. Alhoewel diverse elementen van deze visie reeds werden toegepast waren deze niet altijd zichtbaar dan wel (formeel) verankerd in processen en procedures. 
In de periode na maart 2016 zijn aanvullende maatregelen doorgevoerd die het kader vormen voor de gewenste verbetermaatregelen. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de uitfasering van het goodwillmodel en aanpassing van de governance structuur. Baker Tilly Berk is in dat kader gestart met de werving van een externe bestuurder en naar verwachting zal de Raad van Commissarissen eind 2017 volledig uit externe leden bestaan. De afgelopen jaren heeft Baker Tilly Berk in zijn Transparantieverslag, beschikbaar op de website, verslag gedaan over de voortgang van de implementatie van de veranderingen.

Het bestuur van Baker Tilly Berk gaat de dialoog aan met de AFM om te kijken op welke punten het tempo omhoog moet, waarbij de zorgvuldigheid en te bereiken impact prevaleren. Uit de implementatie tot nu toe blijkt dat de verandermaatregelen gedrag en cultuur raken waarvoor externe expertise ingezet zal worden om dit te begeleiden.

Baker Tilly Berk begrijpt dat het maatschappelijk verkeer verwacht dat accountantsorganisaties duidelijke en snelle progressie boeken in het realiseren van de verbetermaatregelen. Het verandertraject bevat meer dan de 53 maatregelen en is geen statisch proces. Vanuit de sector zijn allerlei aanvullende initiatieven ontplooid om invulling te geven aan de gewenste kwaliteitsimpuls. Baker Tilly neemt actief deel aan deze initiatieven.

Op deze webpagina van Baker Tilly Berk treft u onze volledige reactie aan de AFM.