Erfbelasting en schenkbelasting

Belastingadvies - erf en schenkbelasting.jpg

U wilt dat uw vermogen geheel naar uw eigen wens overgaat naar een volgende verkrijger tegen zo min mogelijk erfbelasting en schenkbelasting. Die verkrijger kan uw familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een goed doel. De overgang van vermogen kan op meerdere momenten in uw leven aan de orde zijn. Denk hierbij aan trouwen, geboorte van (klein)kinderen, echtscheiding bedrijfsopvolging of overlijden. Tref tijdig juiste fiscale en juridische maatregelen.

Onze estateplanningspecialisten adviseren zowel ondernemers als particulieren. In een gesprek inventariseren we uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Het treffen van regelingen voor erfbelasting en schenkbelasting is niet alleen iets voor aanzienlijke vermogens. Ook bij relatief kleine vermogens kan er regelmatig erfbelasting worden bespaard. Als u een onderneming heeft, moet u tijdig besluiten op welke wijze de onderneming te zijner tijd het beste kan overgaan op familie of derden. Wij hebben adviseurs in huis die zijn gespecialiseerd in erfbelasting en schenkbelasting, waarbij u terecht kunt voor advies over:

  • Belastingvrij schenken
  • Schenking via Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)
  • Fiscale gevolgen bij trouwen
  • Fiscale gevolgen bij echtscheiding
  • Fiscale gevolgen bij overlijden
  • Fiscale gevolgen bij geboorte kinderen
  • Huwelijkse voorwaarden en testamenten
  • Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
  • Nalatenschappen

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Blijf up-to-date