Skip to content
Foto van verlichte weg

Binden en boeien van zorgprofessionals: volg hun reis door uw organisatie

Gepubliceerd op: 15 juli 2019
Type publicatie Blog
Gerelateerde onderwerpen
“Met regelmaat verzorgen wij workshops voor zorginstellingen waarin wij organisatorische vraagstukken in de zorg behandelen. Een van de belangrijkste vraagstukken op dit moment is het gebrek aan voldoende deskundig personeel en de consequenties voor het leveren van kwalitatief goede zorg in verpleeghuizen. Ondanks dat de overheid € 2,1 miljard beschikbaar heeft gesteld voor meer handen aan het bed in verpleeghuizen, worstelen zorginstellingen met het aantrekken en behouden van personeel.”

“Onlangs gaven wij een workshop aan een groep HR-, kwaliteit- en zorgmanagers over het binden en boeien van zorgprofessionals in de zorg. Met als doel een aantrekkelijke werkgever te zijn en het verloop van personeel terug te dringen. Het leverde interessante praktijkvoorbeelden op, die wij graag delen om ook andere zorginstellingen te inspireren.’’

Beleving medewerkers positief beïnvloeden

Heeft u voldoende scherp wat uw zorgprofessionals positief of negatief beïnvloedt binnen uw organisatie? De methode die wij gebruiken om dit in kaart te brengen is de zogenaamde ‘employee journey’. De employee journey geeft inzicht in de werkbeleving van medewerkers en biedt aanknopingspunten om te bepalen hoe je als werkgever die beleving in positieve zin kunt beïnvloeden. Door het volgen van de reis van uw medewerkers, ervaart u op welke momenten zij positief of negatief worden beïnvloed. Vanaf het moment dat een medewerker de organisatie binnenkomt (instroom), voor de organisatie werkzaam is (doorstroom) en tot wanneer hij of zij de organisatie verlaat (uitstroom).

Praktijkvoorbeelden

Een aantal voorbeelden (per fase) die tijdens de workshop naar voren kwamen:

  • Biedt oriëntatiebaan aan voor eerste kennismaking
    Om personeel aan te trekken, is het aanbieden van oriëntatiebanen voor een of meerdere maanden een laagdrempelige manier om te onderzoeken of er een goede match is tussen organisatie en medewerker. Denk aan scholieren, studenten of zij-instromers die ingezet worden als begeleider op de huiskamer en zo bijdragen aan het welzijn van de bewoners. Een betaalde baan en gelijktijdig kennis maken met het werk, de organisatie en de collega’s blijkt een effectieve manier om nieuwe medewerkers te binden aan de organisatie.

  • Feedbackapp om verbondenheid en betrokkenheid te vergroten
    Werken in teamverband verhoogt de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers. Een van de knelpunten in de employee journey is dat er door tijdgebrek te weinig aandacht is voor teamoverleg en teamleren. Om hier meer aandacht aan te besteden kan gebruik worden gemaakt van een feedbackapp. Geen vervanging van een goed gesprek, maar juist een mogelijkheid om laagdrempelig informatie met elkaar te delen en elkaar feedback te geven. Dit hulpmiddel maakt het ook voor de leidinggevende eenvoudiger om vaker waardering uit te spreken en aandacht te geven aan medewerkers.

  • Neem contact op met de vertrokken medewerkers
    Wat had er tijdens het dienstverband anders gekund? Waarom is het gras groener bij de buren? Het blijkt effectief om een of twee maanden na vertrek contact op te nemen met de vertrokken medewerker om te vragen hoe teruggekeken wordt op het dienstverband en wat de overstap heeft opgeleverd. Een goed gesprek levert interessante informatie op en in sommige gevallen bleken waardevolle medewerkers zelfs terug te keren.

Inzicht in verbeteringen realiseren

Deelnemers aan de workshop gaven aan dat het binden en boeien van zorgprofessionals zo eenvoudig lijkt, maar dat de praktijk weerbarstiger is. Ons advies: gebruik de employee journey! Het helpt in kaart te brengen wat er al wordt ondernomen voor het behoud van personeel, maar geeft ook inzicht in waar verbeteringen te realiseren zijn. Overigens zien wij in de praktijk dat het vaak misgaat doordat het binden en boeien van personeel wordt gezien als de taak van de HR-afdeling. Door management en collega’s bij personeelsbehoud te betrekken vergroot je de kans op een succesvolle implementatie.

Continue proces

Het doorlopen van de employee journey is geen eenmalige actie, maar kan steeds opnieuw worden ingezet om de ervaringen van medewerkers te toetsen en mee te gaan met de ontwikkelingen. Bedenk vooraf welk effect een eventuele aanpassing heeft, zodat de impact gemeten, geëvalueerd en waar nodig kan worden bijgesteld.

Samenwerkingen

Het gesprek, met een diverse groep deelnemers uit het werkveld, heeft veel opgeleverd. Er zijn mogelijkheden over onderlinge samenwerkingen besproken om gezamenlijk de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Een eenduidige oplossing hiervoor is er niet, maar het helpt om praktijkervaringen te delen en elkaar te inspireren.

Neem voor meer informatie contact op met onze collega's van Employment Advisory.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief