Skip to content
Foto van ijzeren ketting

Verhoog de weerbaarheid van uw onderneming met stress-testing

Gepubliceerd op: 18 augustus 2020
Type publicatie Blog
Gerelateerde onderwerpen
Waar de bestuurstafels in 2019 overladen waren met termen als de lange termijn, strategie en innoveren, hebben die in 2020 plaatsgemaakt voor korte termijn, liquiditeitspositie en disruptie. Hoewel innoveren en disruptie vaak samen gebruikt worden, ging het deze keer om een ander soort disruptie: supply chains raakten verstoord en volledige economische sectoren kwamen in één klap tot stilstand. Er is al veel geschreven over de gevolgen van corona. In dit blog sta ik echter stil bij een van de minder belichte lessen die corona ons heeft meegegeven: het nut van stress-tests.

Stress-testing: wat is het en waarom is het belangrijk?

Een stress-test is een methode om te onderzoeken hoe ver iets belast kan worden voordat het breekt, met als doel dit breekpunt te bepalen. Het nut van het uitvoeren van (gemodelleerde) stress-tests op een onderneming is tweeledig.

  1. Het legt pijnpunten en bottlenecks bloot.

  2. Het helpt bij het in kaart brengen van de (mogelijke) impact hiervan.

Allereerst legt het de pijnpunten bloot. Een bevinding uit een supply chain stress-test kan zijn dat de zwakste schakel in uw supply chain is dat u slechts één leverancier voor een bepaald product heeft. Dit creëert een sterke afhankelijkheid en daarmee een risico voor uw onderneming. Mijn ervaring is dat het verkrijgen van inzicht in deze pijnpunten en bottlenecks, helpt bij het identificeren van oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld het zoeken van een tweede toeleverancier.

Daarnaast helpt een stress-test om inzichtelijk te maken wat de mogelijke omvang van de schade is: Wat als die betreffende leverancier een maand niet kan leveren? Wat voor invloed heeft dat op het productieproces binnen uw onderneming?

Aan de hand van deze analyse kunt u vervolgens gaan sturen in de te ondernemen stappen op een dergelijk moment. Ben ik voldoende liquide om zo’n maand te overleven? Hoe snel kan ik mijn productie (en kosten) afschalen? Kan ik interen op reserves of moet er een kapitaalinjectie plaatsvinden (en wat voor een)? De snelheid waarmee kan worden overgegaan tot maatregelen wordt drastisch verhoogd door hier in een vroeg stadium over na te denken.

Soorten stress-tests

Er zijn talloze soorten stress-tests. Zoals in bovenstaand voorbeeld kan gekeken worden naar de supply chain, waarbij gefocust kan worden op de toeleveringszijde (wat gebeurt er als leveranciers niet leveren), de productiezijde (wat als ik tijdelijk niet kan produceren), en de afnamezijde (wat gebeurt er als klanten niet meer kopen/niet meer (kunnen) betalen).

Daarnaast kunt u bijvoorbeeld denken aan financiële stress-tests. Bij deze tests zoomt u in op vragen als: bij welk (lager) bedrijfsresultaat breek ik mijn financieringsconvenanten? Hoe lang zou ik in een situatie van géén omzet kunnen overleven zonder steunmaatregelen? Aan welke knoppen kan ik draaien op het moment dat er daadwerkelijk geen omzet meer binnenkomt om de kosten te drukken?

Enkele van deze vragen heeft u waarschijnlijk al beantwoord in afgelopen maanden, maar door met enige regelmaat stil te staan bij dit soort zaken en daarbij verschillende scenario’s door te rekenen, staat u sterker op moment dat een nieuwe crisissituatie zich voordoet. Toegegeven, het is vrijwel onmogelijk op alle crisissituaties voor te bereiden en de uiteindelijke situatie komt (bijna) nooit exact overeen met de geënsceneerde werkelijkheid. Maar de lessen die getrokken worden uit de scenarioanalyses in de stress-test, bieden wel degelijk leidraad bij het uitwerken van oplossingsdenkrichtingen.

Wat kunt u doen?

Om uw onderneming sterker te maken richting de toekomst, is het raadzaam om verspreid over het jaar stress-tests uit te voeren. Omdat uw onderneming constant in ontwikkeling is, en het uitvoeren van een goede stress-test tijd vraagt, is het handig om niet alles tegelijk op één moment te doen, maar om periodiek een testonderwerp te belichten. Op die manier blijft u dicht bij de huidige situatie van uw onderneming en behouden de uitkomsten van de stress-tests hun waarde als de nood uiteindelijk aan de man is. Ik nodig u uit om komende week eens na te denken over een eerste testonderwerp en te bedenken op welke wijze dit onderwerp getest kan worden.

Een stress-tests uit laten voeren

Baker Tilly Corporate Finance helpt bij het uitdenken en -werken van stress-tests en het modelleren van de verschillende scenario’s. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op, of dien een terugbelverzoek in. Dan nemen we, op een door u gewenst moment en een door u gewenste manier, contact met u op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief