Skip to content
Gepubliceerd op: 03 mei 2022
Type publicatie Kennisartikel
Eén van de opvallende fiscale punten uit het coalitieakkoord 2021-2025 is de voorgenomen afschaffing van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting, met ingang van 2023. In dit artikel bespreken wij hoe de huidige middelingsregeling u een voordeel kan opleveren en wat de gevolgen zijn van de voorgenomen afschaffing.

Wat is middeling?

Middeling houdt in dat u uw box 1 inkomen uit werk en woning gelijkmatig verdeelt over drie opeenvolgende jaren. Dit kan een voordeel opleveren voor belastingbetalers die een sterk fluctuerend box 1-inkomen hebben. Omdat box 1 progressieve tarieven kent (het tarief wordt hoger naarmate u meer inkomen heeft), kan het een voordeel opleveren om een ‘piekinkomen’ uit een bepaald jaar over meerdere jaren te middelen. Het gemiddelde inkomen over de middelingsjaren kan namelijk onder een lager belastingtarief vallen dan het piekinkomen in deze periode. Voorbeelden zijn mensen die na afronding van een studie zijn gaan werken, werknemers die een ontslaguitkering ontvangen of IB-ondernemers met sterk wisselende winsten.

Hoe werkt middeling?

Bij middeling telt u het inkomen uit box 1 (werk en woning) van drie aaneengesloten jaren op. Het totaal deelt u door drie, en hierover berekent u per jaar opnieuw de belasting. Het verschil tussen de oude en de nieuwe belastingbedragen kunt u laten uitbetalen. Er geldt een drempel van € 545.
Overigens heeft middeling in beginsel geen invloed op uw toetsingsinkomen voor bijvoorbeeld toeslagen.

Hoe kan ik middeling laten toepassen?

De Belastingdienst past middeling toe als u erom verzoekt (en aan de formele eisen voldoet). U moet hiervoor een middelingsverzoek indienen, binnen 36 maanden nadat alle aanslagen, voorheffingen en beschikkingen uit het middelingstijdvak onherroepelijk zijn geworden. Meestal begint die 36-maandentermijn zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag inkomstenbelasting te lopen. Het is overigens niet meer nodig een berekening mee te sturen.

U mag kiezen welke drie opeenvolgende jaren in de middeling worden betrokken. Elk gekozen jaar mag maar één keer worden meegenomen. Stel, u wilt middeling toepassen over de jaren 2019-2020-2021, en de aanslag inkomstenbelasting 2021 op 10 november 2022 onherroepelijk is geworden. In dit voorbeeld moet u uw middelingsverzoek dus vóór 10 november 2025 indienen.

Voorgenomen afschaffing per 2023

Als de middelingsregeling met ingang van 2023 wordt afgeschaft (dit moet nog wettelijk geregeld worden), is de periode 2022-2023-2024 de laatste periode waarover gemiddeld kan worden. Dit kan (nu al) invloed hebben op welke jaren u in de middeling wilt betrekken.

Heeft u vragen over de middelingsregeling, of wilt u laten berekenen welke jaren het meest gunstig zijn om te middelen? Uw Baker Tilly adviseur bespreekt graag de mogelijkheden met u.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief