Skip to content
Foto van vergadering

Arrest HvJ over btw-ondernemerschap van commissarissen

Gepubliceerd op: 21 juni 2019
Type publicatie Kennisartikel
Recent heeft de Europese rechter uitspraak gedaan in een zaak (nr. C-420/18) die zich toespitst op de vraag of een lid van een raad van commissarissen van een stichting belastingplichtige is voor de btw. Het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ) geeft aan dat dit onder omstandigheden niet het geval is. Hierna gaan wij kort in op de gevolgen van dit arrest voor de praktijk.

Het arrest

Belanghebbende in deze zaak is een gemeenteambtenaar die tevens is aangesteld als lid van de raad van commissarissen van een Nederlandse stichting. Jaarlijks ontvangen de leden van de raad een vergoeding voor hun werkzaamheden. Het HvJ oordeelt dat belanghebbende geen zelfstandige economische activiteit verricht en dus geen btw-ondernemer is. In het kader van zijn werkzaamheden handelt de commissaris in deze casus namelijk niet in eigen naam, noch voor eigen rekening, en ook niet onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast draagt de commissaris geen enkel economisch bedrijfsrisico. Dit betekent dat de commissaris geen btw hoeft te berekenen over de ontvangen vergoedingen.

De gevolgen voor de Nederlandse praktijk

Het huidige standpunt van de Nederlandse Belastingdienst is dat een commissaris economische activiteiten verricht en dus als belastingplichtige btw moet berekenen over de ontvangen vergoedingen. Het arrest van het HvJ is naar onze mening in tegenspraak met dit standpunt. De mogelijkheid bestaat dan ook dat de Belastingdienst in de nabije toekomst haar beleid op dit punt zal wijzigen.

Het arrest van het HvJ betekent volgens ons dat een commissaris zonder zelfstandige economische activiteit geen btw hoeft te berekenen over de vergoeding die hij voor zijn werkzaamheden ontvangt. Wanneer een dergelijke commissaris werkzaam is voor een organisatie die geen recht op aftrek van btw heeft, kan toepassing van dit standpunt voordelig uitwerken.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief