Skip to content

Btw-herziening op diensten aan onroerend goed: wijziging op komst?

Gepubliceerd op: 21 maart 2024
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

De overheid evalueert regelmatig of fiscale regelingen hun beoogde doel nog treffen. Waar wijzigingen gewenst zijn, vindt steeds vaker een internetconsultatie plaats. Recent is een internetconsultatie geopend over een conceptwetsvoorstel met betrekking tot de btw-herzieningsregels op diensten aan onroerend goed. Onze experts bespreken de aanleiding, de inhoud en de consequenties van dit conceptwetsvoorstel.

Probleem: belastingbesparing door kortstondige verhuur

Het ‘probleem’ van de btw-herziening bij diensten aan onroerend goed staat al even op de kaart. Onder de huidige btw-regelgeving is het mogelijk om met behulp van de zogenoemde ‘short stay’-regelgeving de btw-druk te beperken. Door bijvoorbeeld woningen na een grote verbouwing voor korte tijd btw-belast te verhuren, mag een ondernemer de btw op de verbouwingskosten aftrekken. Als de ondernemer vervolgens overgaat tot btw-vrijgestelde woningverhuur blijft de genoten btw-aftrek in stand. Dit leidt volgens het kabinet tot een ongelijk speelveld in de verhuursector. Het kabinet vindt dit onwenselijk en heeft daarom een conceptwetsvoorstel gepubliceerd.

Welke verandering is voorgesteld?

Op basis van het conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld om de btw-herzieningsregeling zoals die al geldt voor (on)roerende investeringsgoederen (waaronder gebouwen) uit te breiden naar diensten van tenminste € 30.000 aan onroerende zaken, zoals verbouwingen en groot onderhoud. De ondernemer moet vijf jaar lang bijhouden of de initiële btw-aftrek moet worden gecorrigeerd. De eerder toegepaste btw-aftrek wordt in elk jaar (telkens voor 1/5e deel) vergeleken met het gebruik van de dienst (voor belaste of vrijgestelde prestaties) in dat jaar. Met als gevolg dat de ongewenste belastingbesparende structuur met kortdurende verhuur veel minder aantrekkelijk wordt.

In het voorstel is overgangsrecht opgenomen in de vorm van een uitgestelde inwerkingtreding: als het huidige voorstel door de Tweede en Eerste Kamer wordt goedgekeurd, treden de nieuwe regels per 1 januari 2026 in werking.

Internetconsultatie gestart

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk betrokkenen inbreng kunnen leveren op het wetsvoorstel, is het ministerie van Financiën een internetconsultatie gestart. De internetconsultatie loopt tot en met 2 april 2024. De inbreng uit de internetconsultatie wordt meegenomen in de definitieve uitwerking van de regelgeving. Als uit de consultatie onvoorziene of onbedoelde effecten naar voren komen, kan dat reden zijn het voorstel aan te passen of te heroverwegen.

Stakeholderbijeenkomst

Volgend op de internetconsultatie staat op 12 april 2024 een stakeholderbijeenkomst gepland in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst krijgen partijen de mogelijkheid hun standpunt nader toe te lichten. Wilt u voor deze bijeenkomst uitgenodigd worden? Maak dit dan via de internetconsultatie kenbaar.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

De internetconsultatie geeft inzicht in de maatregelen die het ministerie voor ogen heeft. Toch blijft het afwachten of en in welke exacte vorm het voorstel de eindstreep haalt.

Heeft u vragen over de internetconsultatie? Of wilt u de mogelijke consequenties voor uw belastingpositie in kaart laten brengen? Onze btw- en overdrachtsbelastingspecialisten Govinda Kandhai en Jayant Rakhan helpen u graag.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief