Skip to content
Foto van werkoverleg

Buitenlands personeel aantrekken? Let op de vereisten en aandachtspunten!

Gepubliceerd op: 06 oktober 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Bijna iedere ondernemer kampt met personeelstekorten. Door de krapte op de arbeidsmarkt zien we steeds vaker dat werkgevers ook in het buitenland zoeken naar medewerkers. Waar moet u op letten bij het werven van buitenlands personeel?

Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland

Inwoners uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland mogen zonder verblijfs- of werkvergunning in Nederland wonen en werken. Wel zijn er verschillen met de tewerkstelling ten opzichte van een Nederlandse werknemer. Dit betreft bijvoorbeeld de sociale verzekeringen, de loonheffingen en de salarisadministratie. Daarnaast dient u altijd rekening te houden met de arbeidsrechtelijke verplichtingen en ontwikkelingen zoals de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en notificatieplicht.

Personeel van buiten de EER

Personeel dat van buiten de EER komt, heeft in principe een vergunning nodig. Wilt u een buitenlandse werknemer korter dan 90 dagen bij u laten werken? Dan moet u waarschijnlijk een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. Als iemand langer dan drie maanden in Nederland werkt en verblijft, is een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig.

Let op! De vergunningsvereisten gelden ook voor personeel dat uit het Verenigd Koninkrijk komt. Lees hier meer over de gevolgen van Brexit voor verblijfs- en werkvergunningen.

Verblijfsvergunningen

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen verschillende soorten verblijfsvergunningen van toepassing zijn:

  • Verblijfsvergunning als kennismigrant
    Een kennismigrant is een hoogopgeleid immigrant die naar Nederland komt om bij te dragen aan de kenniseconomie. Deze werknemer vervult een hooggekwalificeerde functie. De werkgever moet ‘erkend referent’ zijn. Ook gelden salariscriteria.

  • Verblijfsvergunning als intra-corporate transferee
    Een intra-corporate transferee is een werknemer die van een buiten de Europese Unie gevestigde onderneming als trainee, leidinggevende of specialist wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland. De werkgever hoeft geen erkend referent te zijn. Wel gelden criteria voor onder andere het salaris, de functie, werkzaamheden en het arbeidsverleden.

  • Verblijfsvergunning Europese Blauwe Kaart
    De Europese blauwe kaart is bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten in de Europese Unie. De werknemer moet hoogopgeleid zijn en aan salariscriteria voldoen. Verder moet het arbeidscontract minimaal 12 maanden geldig zijn. De werkgever hoeft geen erkend referent te zijn.

Artikel transparantie

30%-regeling

Neemt u vanuit het buitenland een medewerker aan met specifieke kennis die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt? Dan kan een deel van het loon belastingvrij worden uitgekeerd als wordt voldaan aan de voorwaarden van de 30%-regeling. Hierbij is het belangrijk dat u vooraf al rekening met de voorwaarden houdt. We bespreken de vereisten en voordelen graag met u, en assisteren u desgewenst ook bij de aanvraagprocedure.

30% regeling

Personeel uit het buitenland werven?

Let goed op de relevante verplichtingen voor u als werkgever en voor uw werknemer. En zorg dat u de papieren op orde hebt. Wij leggen de voorwaarden en vereisten graag aan u uit. Ook kunnen we de benodigde papieren en formulieren voor u voorbereiden, en u ontzorgen in het aanvraagproces. Onze adviseurs vertellen graag hoe wij u hierin kunnen ondersteunen.

Lees hier meer

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief