Skip to content
Gepubliceerd op: 13 november 2019
Type publicatie Kennisartikel
Recent heeft Mergermarket in samenwerking met Baker Tilly International de Global dealmakers: Cross-border M&A outlook 2019 gepubliceerd, een onderzoek naar de huidige situatie op de wereldwijde M&A (mergers & acquisitions) markt. Voor het onderzoek zijn wereldwijd 150 dealmakers ondervraagd over hun verwachtingen voor wat betreft mogelijkheden, trends en uitdagingen op de M&A markt. U leest hier de samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit het rapport.

Groei verwacht ondanks economische onzekerheden

Ondanks de geopolitieke spanningen en economische onzekerheden, door bijvoorbeeld de naderende Brexit of de handelsoorlog tussen de VS en China, zijn de respondenten relatief positief gestemd over de M&A markt. 54% van de respondenten verwacht dat M&A activiteit zal toenemen gedurende de rest van 2019 en de hierop volgende jaren. Michael Sonego, Baker Tilly’s Global Corporate Finance Lead zegt hierover: “Ondanks geopolitieke turbulentie in vrijwel alle uithoeken van de wereld, zien we een grote belangstelling bij kopers. De respondenten verwachten dat dit het komende jaar zal doorzetten.”  Liefst 71% van de respondenten is van plan hun grensoverschrijdende M&A uitgaven te verhogen, tegenover 61% van de respondenten die datzelfde van plan zijn als het gaat om binnenlandse M&A transacties.

Bijna de helft (49%) van de respondenten verwacht dat de concurrentie voor M&A-deals het komende jaar zal toenemen. Deze toenemende concurrentie wordt vooral verwacht vanuit private-equity fondsen en bedrijven die binnen hun eigen industrie op zoek gaan naar geschikte overnamekandidaten.

Nederlandse M&A markt wordt internationaler

De uitkomsten van dit onderzoek zijn in lijn met de verwachtingen binnen de Nederlandse markt. Lorijn van Leersum, partner Baker Tilly Corporate Finance, zegt hierover:  “Ook wij hebben de toename van concurrentie op de M&A-markt gemerkt en we verwachten dat deze trend de komende periode zal doorzetten. Deze trend wordt niet alleen gestuwd door de private equity-fondsen, maar zeker ook door versterkte internationale interesse. Veel buitenlandse bedrijven willen middels een buy & build strategie de Nederlandse markt (verder) betreden. Wij krijgen van onze internationale corporate finance collega’s uit het Baker Tilly netwerk vanuit de hele wereld wekelijks verzoeken binnen van buitenlandse bedrijven die Nederlandse overnamekandidaten zoeken. Het is voor ondernemers, die overwegen hun bedrijf te verkopen dan ook aan te raden om internationale kopers te overwegen en zich hierop voor te bereiden. Vaak leidt dit tevens tot een hogere overnameprijs. Ook merken we dat Nederlandse ondernemingen zich steeds minder laten beperken tot de eigen landsgrenzen, en zelf ook ondernemingen in het buitenland overwegen in de zoektocht naar potentiële overnamekandidaten. Baker Tilly International kan een mooie uitkomst bieden in dergelijke situaties door middels het grote wereldwijde netwerk potentiële kopers en verkopers met elkaar in contact te brengen”.

Drijfveren in de overnamemarkt

Hoewel de huidige onzekere economische situatie ertoe kan leiden dat dealmakers voorgenomen M&A activiteit op de lange baan zullen schuiven, kan dit de M&A markt ook een extra zetje in de goede richting geven. Zaken als klimaatverandering en toenemend protectionisme leiden ertoe dat bedrijven hun portfolio’s zullen gaan heroverwegen. Niet voor niets denkt het grootste gedeelte van de respondenten dat importtarieven en handelsbarrières de belangrijkste drijfveer zullen zijn voor toekomstige overnames. Op de voet gevolgd door de mogelijkheid om nieuwe klanten aan te trekken en de mogelijkheid om nieuwe technologie of intellectueel eigendom aan te trekken.

In het onderzoek zijn ook de verwachtingen van de dealmakers over het aanbod op de M&A markt (de verkopende partijen) in kaart gebracht. De verwachting van de respondenten is dat de verkoop van niet-kernactiviteiten de belangrijkste drijfveer wordt aan de verkoopzijde van de markt. Ook de verkoop van noodlijdende bedrijven en, wederom, de onzekerheid omtrent geopolitieke gebeurtenissen zijn volgens de dealmakers belangrijke drijfveren voor de verkoop van (delen van) bedrijven.

Regionale verwachtingen M&A markt

Zuidoost-Azië en Noord Amerika worden, na de thuismarkten, aangewezen als de belangrijkste geografische gebieden waar dealmakers komend jaar willen investeren.  Zuidoost-Azië is interessant gezien de uitdijende middenklasse en de snelle groei. Noord-Amerika is aantrekkelijk door de snelle groei van de economie in de afgelopen twee jaar en de stabiliteit van de Amerikaanse markt voor kopers.

De Europese markt heeft in de eerste helft van 2019 gekampt met onzekerheden omtrent de Brexit, handelsgeschillen, een afnemende groei in de Eurozone en voortdurende politieke onzekerheden. Dealwaardes en -volumes daalden respectievelijk met 38% en 11% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018.

Aantrekkelijke sectoren

De technology, media and telecommunications (TMT)-sector en de consumentensector worden door de respondenten aangewezen als de meest aantrekkelijke sectoren voor M&A-investeringen. Bedrijven beconcurreren elkaar stevig op overnames in de TMT-sector, waarmee zij (verdere) digitalisering kunnen realiseren op het gebied van data analytics of artificial intelligence. Deze technologieën worden door kopers als een belangrijke bron van competitieve differentiatie gezien.

Kortom, het grootste gedeelte van de respondenten verwacht dat de M&A-activiteit op een hoog niveau zal blijven. Multinationals zullen nieuwe consumentenmarkten blijven aanboren, mede door overnames. Daarnaast leidt de snelheid waarmee de technologie zich op dit moment ontwikkelt voor verschillende sectoren tot noodzakelijke digitalisering en dus vraag naar overnamekandidaten in de TMT-sector. Ondanks alle geopolitieke spanningen en onzekerheden die op dit moment de wereldwijde economieën in hun greep houden, zijn de verwachtingen voor de M&A markt positief. “Vanwege het gebrek aan zekerheden in de wereld, zijn er duidelijk uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Deze onzekerheden remmen de activiteit op de M&A-markt echter niet, maar zijn in veel opzichten juist een motor voor meer M&A activiteit. Het besef groeit dat verstoring op de wereldwijde markten de nieuwe standaard begint te worden”, aldus Michael Sonego.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief