Skip to content
Foto van digitale economie

DAC7: de volgende stap in het belasten van de digitale economie

Gepubliceerd op: 31 oktober 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
De Europese Unie wil de fiscale transparantie in de digitale economie vergroten en de heffing van belastingen eenvoudiger maken. Een belangrijke stap was de invoering van de ‘platformfictie’ in 2021. Hierdoor moeten online platforms in bepaalde situaties btw afdragen over via hun platform overeengekomen goederenleveringen. Hierdoor hebben online platforms in een aantal situaties de verantwoordelijkheid gekregen btw af te dragen wanneer goederen via hun platform worden verkocht. Vanaf 1 januari 2023 komen hier nieuwe verplichtingen bij als de richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (DAC7) in werking treedt. Naast bepaalde gegevens over betalingen, dienen platformexploitanten de Belastingdienst ook te voorzien van informatie over de verkopers op hun online marktplaats.

De EU-lidstaten liepen in 2019 naar schatting 134 miljard euro aan btw-inkomsten mis. Dit is onder andere te wijten aan btw-fraude en -ontduiking en verkeerde berekeningen. DAC7 is onderdeel van een pakket maatregelen om deze ‘VAT gap’ te dichten. De richtlijn verplicht platformexploitanten om de Belastingdienst jaarlijks informatie aan te leveren over partijen die via hun platforms geld verdienen. Deze informatie wordt automatisch uitgewisseld met de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten voor wie deze informatie van belang is. Hierdoor is er meer zicht op de volledige transactieketen, en is het gemakkelijker om te bepalen op welk moment welke ondernemer eventuele belastingen verschuldigd is.

Belangrijkste wijzigingen van DAC7

Naast informatie over goederenverkopen omvat DAC7 ook informatie over de verhuur van onroerend goed, verlening van persoonlijke diensten en verhuur van transportmiddelen. Vanaf 1 januari 2023 zijn platformexploitanten verplicht om informatie over de transacties van verkopers die gebruik maken van een platform te verzamelen en te registreren. De jaarlijkse rapportage moet ook informatie over hun fiscale status en de plaats van vestiging bevatten. De platforms zijn verantwoordelijk én aansprakelijk voor de juistheid van de informatie. Aangezien zij hiervoor tot op zekere hoogte afhankelijk zijn van de verkopers, is het belangrijk om controlemogelijkheden en due diligence in te bouwen in hun processen.

Wat betekent DAC7 voor platforms?

De primaire acties liggen bij de platformexploitanten. Zij dienen vanaf 1 januari 2024 de eerste rapportage over 2023 in te dienen. Hiervoor is het zaak dat zij:

  • Zich registeren in één EU-lidstaat

  • Bepalen of zij binnen de reikwijdte van DAC7 vallen (bepaalde typen platforms zijn uitgesloten)

  • Inventariseren welke transacties onder deze regelgeving vallen

  • Vaststellen welke gegevens nodig zijn, hoe deze bemachtigd worden en hoe de juistheid ervan geverifieerd kan worden

  • De eventueel benodigde aanpassingen in de systemen en processen doorvoeren

  • Hierin controles en due diligence inbouwen op de juistheid van de gegevens van en over goederenverkopers en dienstenaanbieders

  • Vanaf 1 januari 2023 de juiste gegevens verzamelen

Wat betekent DAC7 voor verkopers?

Voor partijen die online goederen of diensten aanbieden zorgt DAC7 ervoor dat platformexploitanten om meer informatie vragen. Ook voeren zij een uitgebreidere due diligence uit voordat via het platform verkocht kan worden. Verder is het niet ondenkbaar dat het platform de aansprakelijkheid voor onjuiste informatie en het risico naar de verkoper verlegt. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat verkopers de over hen verstrekte informatie goed moeten controleren.

Tot slot

De btw-adviseurs van Baker Tilly zijn thuis in alle btw-ontwikkelingen en mogelijkheden om de btw-positie van uw bedrijf te optimaliseren. Wilt u weten wat DAC7 verandert in de jaarlijkse rapportering aan de Belastingdienst? Of stelt u prijs op deskundige ondersteuning bij de benodigde aanpassingen in uw compliance framework? Neem vrijblijvend contact op met Marisa Hut of Marc van Weert.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief