Skip to content
Foto van 2022 vuurwerk

De laatste btw-aangifte van 2021 in één overzicht

Gepubliceerd op: 20 december 2021
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Heeft u de laatste btw-aangifte van het jaar in uw vizier? In de laatste btw-aangifte van het boekjaar moeten namelijk een aantal correcties worden gemaakt. Wij hebben de belangrijkste correcties en aandachtspunten op een rijtje gezet.

Nog een kleine twee weken en dan proosten we op wederom een turbulent jaar met corona, de implementatie van de nieuwe e-commerce wetgeving en de gevolgen van Brexit. Naast deze momenten, moet u ook stilstaan bij de laatste btw-aangifte van 2021. Dit is veelal een btw-aangifte waarin aanvullende zaken verwerkt moeten worden ten opzichte van de btw-aangiftes over de rest van het jaar. Dit is daarom ook één aangifte die afwijkt van de andere btw-aangiftes. 

Correctie voor privégebruik (auto)

In de laatste btw-aangifte van het boekjaar moet een correctie worden gemaakt voor het privégebruik van zaken waarop de btw in aftrek is gebracht, zo ook voor auto’s. Bij het ter beschikking stellen van auto’s aan werknemers kan indien de betreffende auto zakelijk wordt gebruikt, de btw op aanschafkosten, onderhoud en gebruik in aftrek worden gebracht. Wanneer werknemers deze auto’s ook privé gebruiken (waarbij woon-werkverkeer als privégebruik telt), dan moet er een correctie worden gemaakt in de laatste btw-aangifte over het boekjaar. Deze correctie vindt in eerste instantie plaats op basis van het werkelijke gebruik en met een sluitende kilometeradministratie wordt een exacte correctie gemaakt. Dit is echter veel werk en de relevante gegevens zijn niet altijd aanwezig. Daarom mag er ook een forfaitaire correctie van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) worden gemaakt. Dit is 1,5% voor auto’s waarvan de btw bij aanschaf niet in aftrek is gebracht of voor auto’s die vijf jaar of meer in de onderneming zijn gebruikt.

Personeelsverstrekkingen

Btw op kosten voor personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken mogen in eerste instantie in aftrek worden gebracht. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld kerstpakketten, cadeaus, telefoon van de zaak, bedrijfsuitjes, en ook koffie/lunches op kantoor, etc. Deze verstrekkingen worden niet oneindig uitgevoerd (met behoud van aftrek van btw). Er geldt een jaarlijkse grens van € 227 (exclusief btw) per werknemer/relatie. Controleer of uw onderneming deze grens heeft overschreden. Let op: Dit gebeurt aan de hand van een speciale berekening die jaarlijks moet worden gemaakt!

Onze BUA-tool helpt u hierbij. Wanneer de BUA-grens is overschreden, is het verplicht om een correctie te maken in de laatste btw-aangifte van het boekjaar. Wij helpen u uiteraard graag met het maken van deze berekening.

Let op: de thuiswerkfaciliteiten die aan werknemers ter beschikking worden gesteld, vergen een gedetailleerde beoordeling. Denk hierbij aan een bureaustoel, beeldscherm en een bureau. Ten eerste is van belang of de btw op de aanschaf van deze faciliteiten voor de werkgever aftrekbaar is. Daarnaast dient te worden beoordeeld in hoeverre deze verstrekkingen leiden tot een BUA-correctie.

Btw en corona: niets over het hoofd gezien?

De coronacrisis heeft al een tijdje een enorme impact gehad op de maatschappij en het bedrijfsleven. U heeft wellicht te maken gehad met tegemoetkomingen, annuleringen, no shows, kortingen, leegstand, vouchers en kwijtscheldingen. De btw-gevolgen hiervan zijn zeer divers en sterk afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. Ook zijn door de Belastingdienst maatregelen getroffen in de vorm van het verlenen van bijzonder uitstel van betaling en specifieke goedkeuringen, zoals het in bepaalde perioden toepassen van het btw-nultarief ter zake van de levering van mondkapjes, vaccins en zelftesten.

Btw-belaste verhuur

De verhuur van onroerend goed is in eerste instantie een vrijgestelde prestatie voor de btw. Partijen kunnen echter een btw-belaste verhuur overeenkomen. Dit wordt veelal gedaan, zodat de verhuurder de btw op kosten met betrekking tot het onroerende goed in aftrek kan brengen. Om een btw-belaste verhuur toe te passen, moet de verhuurder aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van deze voorwaarden is dat de huurder het onroerend goed heeft gebruikt voor activiteiten waarvoor 90% (of meer) recht op aftrek van btw ontstaat. Als verhuurder moet u aan het eind van het boekjaar bij uw huurder nagaan of dit het geval is. Indien nodig moeten er correcties worden gedaan.

Gewijzigde activiteiten

Als er kosten worden gemaakt met de verwachting dat deze worden gemaakt om btw-belaste activiteiten te verrichten, dan kan de btw direct in aftrek worden gebracht. Het dient echter gecontroleerd te worden of deze kosten ook daadwerkelijk gebruikt zijn voor btw-belaste activiteiten. Mocht deze controle nog niet in eerdere btw-aangiftes zijn uitgevoerd, dan dient u dit in ieder geval te doen in de laatste btw-aangifte van het boekjaar. Als blijkt dat de betreffende kosten zijn gemaakt voor btw-vrijgestelde activiteiten, dan dient u een correctie te maken.

Voor investeringsgoederen geldt echter na afloop van het boekjaar van ingebruikname nog een aanvullende herzieningsperiode. Voor roerende goederen is dit vier jaar en voor onroerende goederen negen jaar. In de laatste btw-aangifte van het boekjaar dient dus te worden beoordeeld of het gebruik van de investeringsgoederen is gewijzigd in dat boekjaar. Wanneer dat het geval is, dient u na te gaan of en hoe hoog de correctie zal zijn.

Gebruik de juiste pro-rata

Bij het verrichten van zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde activiteiten, wordt de btw op algemene kosten overeenkomstig de verhouding tussen beide activiteiten in aftrek gebracht. Deze verhouding wordt de ‘pro-rata’ genoemd. Bij de aanschaf wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin de goederen of diensten worden gebruikt voor btw-belaste of -onbelaste activiteiten. In de laatste btw-aangifte van het boekjaar wordt beoordeeld of bij aanschaf de juiste pro-rata is toegepast. Indien er afwijkingen worden geconstateerd, dan dienen correcties gemaakt te worden in de laatste btw-aangifte van het boekjaar.

Samenloop met de jaarrekening

Zorg dat uw btw-aangiftes in lijn zijn met de jaarrekening. Als bijvoorbeeld blijkt dat op de balans van 2020 een post ‘btw te betalen’ aanwezig is, zorg dan dat dit bedrag alsnog wordt aangegeven. Wanneer de correctie minder dan € 1.000 bedraagt, kunt u dit in de (laatste) btw-aangifte verwerken. Bij een btw-bedrag van meer dan € 1.000 wordt er een suppletie ingediend. Het voorgaande is overeenkomstig van toepassing als u erachter komt dat in de aan het huidige kalenderjaar voorafgaande vijf jaar te veel of te weinig btw is aangegeven op de btw-aangifte.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief