Skip to content
Gepubliceerd op: 27 maart 2020
Type publicatie Kennisartikel
In deze roerige tijden is ook de Nederlandse Douane zich ervan bewust dat veel bedrijven worden getroffen door de coronacrisis. Om ondernemers en zorgverleners hierin te assisteren heeft de Nederlandse Douane waar mogelijk maatregelen getroffen om zo een helpende hand te bieden. Dit artikel is geactualiseerd op 30 september 2020 naar aanleiding van recente nieuwe ontwikkelingen.

Maatregelenpakket

Op 26 maart jl. heeft de Nederlandse Douane een pakket aan maatregelen geïntroduceerd dat ervoor dient te zorgen om bedrijven welke worden getroffen door de coronacrisis waar mogelijk te ontlasten en te assisteren.

Onderdeel van dit maatregelenpakket zijn onder andere regelingen die zien op de volgende onderwerpen:

  • Wettelijke termijnen;

  • Vergunningen;

  • Uitstel van betaling; en,

  • Boetes.

Voor elk van deze onderwerpen gelden andere voorwaarden met betrekking tot de aanvraag. Indien u meer informatie wilt ontvangen, helpen wij u graag en lichten wij de maatregelen en voorwaarden van toepassing graag toe.

Vrijstelling bij invoer persoonlijke beschermingsmiddelen

De Nederlandse Douane heeft besloten dat onder bepaalde voorwaarden de invoer van ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ vrijgesteld van douanerechten kunnen worden ingevoerd. Dit dient ervoor te zorgen dat bedrijven die persoonlijke beschermingsmiddelen willen schenken of inzetten voor hulpverleners in de zorg niet worden belemmerd door douaneprocessen en -heffingen. Het logistieke proces wordt via deze weg dan ook ontlast.  

Op basis van een Europese Verordening is dit echter alleen mogelijk wanneer:

  • Er sprake is van een ramp die een of meerdere EU-Lidstaten treft; en

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden ingevoerd door overheidsinstellingen, hulpeenheden of filantropische instellingen; en

  • De persoonlijke beschermingsmiddelen worden geschonken aan of worden ingezet voor slachtoffers van de ramp.

Belangrijke kanttekening hierbij is dat wanneer een partij de betreffende beschermingsmiddelen wil verkopen, er geen gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling.

Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden kunnen bedrijven op eigen naam de betreffende goederen invoeren zonder dat zij douanerechten hoeven te betalen. Logistieke vertragingen worden waar mogelijk geminimaliseerd zodat de persoonlijke beschermingsmiddelen snel op de bestemming komen waar nodig.

Beperkingen export van persoonlijke beschermingsmiddelen

Verder heeft de EU middels een speciale verordening ook een beperking ingevoerd op de export van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

De verordening zorgt ervoor dat persoonlijke beschermingsmiddelen welke worden genoemd in de betreffende verordening alleen kunnen worden geëxporteerd wanneer bedrijven een uitvoervergunning hebben. Deze vergunningen worden uitgegeven door de nationale autoriteit. Het aanvraagformulier is op 25 maart 2020 gepubliceerd op de website van de Nederlandse Douane.

Uitstel nieuwe definitie exporteur

Met ingang van 1 april 2020 zou het voor niet in de EU gevestigde bedrijven niet meer mogelijk zijn om als ‘exporteur’ te worden vermeld in vak 2 van de uitvoeraangifte in Nederland. Vanwege de coronacrisis en de maatregelen die het Nederlandse Kabinet heeft genomen, was de uitvoering van de gewijzigde definitie van exporteur uitgesteld. Recentelijk, heeft de Douane bekend gemaakt dat met ingang van 1 januari 2021 de exporteur in de EU moet zijn gevestigd.  

Tot die tijd is het voor niet in de EU gevestigde bedrijven nog steeds mogelijk om als ‘exporteur’ worden vermeld.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en uitwerkingen voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief