Skip to content
Gepubliceerd op: 22 juli 2019
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Hierdoor is het sinds 1 juli 2017 niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Het opgebouwde pensioen in eigen beheer kan tot 31 december 2019 fiscaal gunstig worden afgewikkeld. Indien u dit nog wenst te doen, dient u tijdig actie te ondernemen.

Mogelijkheden

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer biedt de volgende mogelijkheden met betrekking tot het pensioen in eigen beheer:

  1. Handhaven

  2. Afkoop

  3. Omzetting in een oudedagsverplichting (ODV)

Mogelijkheid 1: handhaven

Bij deze optie hoeft u niets te doen. De pensioenaanspraak wordt niet verder opgebouwd, maar enkel jaarlijks geïndexeerd.

Mogelijkheid 2: afkoop

Bij deze mogelijkheid wordt de waarde volgens de fiscale balans van de pensioenvoorziening aan u uitbetaald. De waarde volgens de fiscale balans van de pensioenvoorziening geniet u als loon, waarover u loonbelasting verschuldigd bent. In 2019 wordt 80,5% van de waarde volgens de fiscale balans van de voorziening als loon in aanmerking genomen. De afkoop van het pensioen is mogelijk tot 31 december 2019.

Mogelijkheid 3: oudedagsverplichting

De waarde volgens de fiscale balans van de pensioenvoorziening wordt omgezet in een ODV. De ODV kent andere regels dan het pensioen in eigen beheer:

  • De ODV wordt jaarlijks opgerent met de marktrente.

  • De ODV gaat uiterlijk in op de AOW-gerechtigde leeftijd en keert uit in twintig jaren.

  • De ODV mag ook maximaal vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd ingaan. In dat geval wordt de uitkeringsperiode van 20 jaar verlengd met het aantal maanden tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

  • Ook als het ouderdomspensioen al is ingegaan, kan dit worden omgezet in een oudedagsverplichting. Dan wordt de uitkeringsperiode van 20 jaar verkort met het aantal jaren dat u ouder bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

  • Een ODV die nog niet is ingegaan, mag op ieder moment worden omgezet in een lijfrente bij een levensverzekeringsmaatschappij.

  • Na overlijden moet de oudedagsverplichting worden uitgekeerd aan de erfgenamen.

De omzetting in een ODV is mogelijk tot 31 december 2019.

Voor meer informatie over de afwikkeling van het pensioen in eigen beheer verwijzen wij naar onze brochure.

Tot slot

De uitfasering van het pensioen in eigen beheer is complexe materie. 31 december 2019 is de laatste dag dat u kunt beslissen wat u met uw pensioen in eigen beheer wilt doen. Deze datum komt snel dichterbij. Wilt u weten wat voor u de meest gunstige optie is? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief